Lockar djurbönder med snabblån till 15 procents ränta

För djurbönder med akut brist på likvida medel lanseras i dagarna Bondelånet. Besked utlovas inom ett dygn och räntan är som lägst 14,95 procent.

Veckan innan påsk gick erbjudandet om Bondelånet ut till ett okänt antal svenska djurbönder. Det går att låna upp till 500 000 kronor med en ränta på som lägst 14,95 procent.
Veckan innan påsk gick erbjudandet om Bondelånet ut till ett okänt antal svenska djurbönder. Det går att låna upp till 500 000 kronor med en ränta på som lägst 14,95 procent. FOTO: PRIVAT

Veckan innan påsk damp erbjudandet om Bondelånet ned hos ett okänt antal svenska lantbrukare. Avsändare är Uppland Kredit AB som i sin tur är ett dotterbolag till Uppland Kapital AB.

I brevet uppmanas lantbrukarna att "sluta vänta på regeringens krispaket" och att mot borgensåtagande låna från 25 000 upp till 500 000 kronor. För den som ansöker innan den 15 maj är lånet amorteringsfritt under det första halvåret.

”Lånet utnyttjar folks belägenhet”

En lantbrukare som vill vara anonym konstaterar att han aldrig tidigare upplevt att ett företagslån har riktats specifikt mot bönder.

– Jag tycker att det är att utnyttja folks belägenhet. Varför dyker annars den här typen av erbjudande upp just nu? frågar sig lantbrukaren.

FOTO: PRIVAT

”Som ett slags topplån”

Uppland Kredits företrädare Victor Torstensson skriver att hundratals bönder inte vet om de kan behålla djuren och produktionen efter sommarens torka med efterföljande minskad skörd, foderbrist och lägre lönsamhet.

– Vi har precis som alla andra läst om torkan och följt vad som har hänt med stödutbetalningarna. Även för den som har möjlighet att ta ett banklån kan vårt erbjudande vara ett komplement, som ett slags topplån, säger Victor Torstensson till Land Lantbruk.

FOTO: PRIVAT

Inte gått ut till alla

Han vill inte uppge hur många lantbrukare som har fått utskicket, men säger att det rör sig om en begränsad mängd djurbönder utan att vara baserat på verksamhetens storlek eller var i landet den bedrivs.

Hur har intresset varit så här långt?

– Det har ju inte gått särskilt många dagar, men det har kommit in en del ansökningar, säger Victor Torstensson.

Svar inom ett dygn

Uppland Kredit lockar med att kunderna får besked inom loppet av ett dygn under vardagar. Lånet signeras med bank-ID och räntan betecknas som låg sett till sammanhanget.

– Det finns företagslån med effektiva räntor på 40 procent. Tar man Agrolkortet som exempel ligger den effektiva räntan på 17,66 procent, säger Victor Torstensson.

Räntan styrs av risken

Räntan för Bondelånet startar vid 14,95 procent och styrs av en riskvärdering. Enligt Victor Torstensson brukar företagslån som Upplands Kredit beviljar i andra branscher aldrig överskrida 25 procent.

– Till skillnad från andra lån är det fritt att betala tillbaka lånet. Normalt blir man annars skyldig att ersätta förlorade ränteintäkter, säger Victor Torstensson.

Victor Torstensson företräder Uppland Kredit AB som i mitten av april lanserade Bondelånet riktat till svenska djuruppfödare som kan tänkas ha bekymmer med likviditeten.
Victor Torstensson företräder Uppland Kredit AB som i mitten av april lanserade Bondelånet riktat till svenska djuruppfödare som kan tänkas ha bekymmer med likviditeten. FOTO: PRESSBILD

Kopplingar till lantbruket

Upplands Kapital och tillhörande dotterbolag ägs av Per-Olof Björnsson och Anders Torstensson. Per-Olof Björnsson är tidigare ordförande i Svenska Ägg och driver fastighetsbolag ihop med skånske lantbrukarprofilen Sven Norup, fram till 2017 ledamot i LRF:s riksförbundsstyrelse.

Victor Torstensson säger att det är genom försänkningarna inom lantbruket som företaget kommit på idén att lansera produkten Bondelånet.

Ökat lånebehov?

– Vi har fått signaler i vår närhet om att det kan vara svårt för lantbrukare att få låna på banken, säger han.

Det är ett påstående som Ulf Möller, lantbruksansvarig på Swedbank, inte känner igen.

– Vi har kanske något överraskande fram till nu inte märkt något ökat lånebehov hos lantbrukare. Det är en bild som delas av branschen. Utifrån den information jag har tycks inte heller krediterna hos foderleverantörerna ha ökat på det sätt som kunde ha befarats, säger Ulf Möller.

Ulf Möller, lantbruksansvarig på Swedbank, säger att bankerna inte har märkt något ökat lånebehov bland svenska bönder.
Ulf Möller, lantbruksansvarig på Swedbank, säger att bankerna inte har märkt något ökat lånebehov bland svenska bönder. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM

Kan få låna till 4 procent

Han konstaterar att ett lån med EU-stöden som säkerhet normalt ligger på runt 4 procent och att räntan på krediter hos foderleverantörerna hamnar på 5–6 procent.

– En ränta på 14,95 procent ligger en bra bit över vad bankmarknaden kan erbjuda. Vi hoppas naturligtvis att den lantbrukare som har ett lånebehov kommer in till oss först, fortsätter Ulf Möller.

Gott om tillgångar

Uppland Kapital startade sin verksamhet 2015 och hade 2017 en omsättning på 7,4 miljoner kronor med tillgångar på nästan 115 miljoner kronor. Det finns alltså gott om pengar att låna ut och enligt Victor Torstensson samarbetar man med en partner som kan skjuta till ytterligare kapital om så skulle krävas.

Är Bondelånet en engångshändelse eller kommer produkten att finnas kvar under längre tid?

– Om det blir väl mottaget kan det tänka sig att vi fortsätter, säger Victor Torstensson.