Logistiken trång sektor i barkborrekampen

Det är högst osäkert om den befintliga logistikapparaten räcker till för att ta hand om det granvirke som skadas av barkborre kommande sommar. Det konstaterar flera aktörer som Land Skogsbruk talat med.

FOTO: JOHAN JOELSSON

Hur stora angreppen blir beror på vädret, värme och sol ger mer angrepp, kyla och regn färre. Känt är att Skogsstyrelsen bedömer att minst 2,5 miljoner kubikmeter kommer att skadas under sommarens första hälft. Till det läggs den volym som finns kvar sedan angreppen i fjol somras.

Oro för varm sommar

Skulle vädret bli gynnsamt för barkborren stiger siffran snabbt. En extremt varm sommar, liksom i fjol, bedöms ge upp emot 12 miljoner kubikmeter skadat virke.

Jörgen Henriksson, VD på Vida Skog, Thomas Agrell, virkeschef på Sydved och Jan Orke, virkeschef på Holmen Skogs södra region, säger alla att de har kontroll på fjolårsvolymen. De bedömer också att resurserna räcker till Skogsstyrelsens prognos på ytterligare 2,5 miljoner kubikmeter. Sticker volymerna i väg ytterligare blir det kritiskt.

Jörgen Henriksson
Jörgen Henriksson FOTO: VIDA

"Hitta lösningar"

– Skulle det handla om 10-12 miljoner kubikmeter, får branschen jätteproblem. De resurserna finns inte och vi kan ju inte heller vara dimensionerade för extrema scenarier. Vi får försöka bygga in flexibilitet i systemet och hitta lösningar efter hand, säger Jörgen Henriksson, Vida Skog.

– Det vore för kaxigt att säga att vi klarar det rätt upp och ner, vi måste förbereda oss för skador även för 2020 och 2021. Det krävs också samarbeten mellan myndigheter och branschen för att det ska gå bra. Jag tänker till exempel på dispenser för kör- och vilotider och maxvikter för timmerbilar, säger Thomas Agrell, Sydved.

Thomas Agrell
Thomas Agrell FOTO: SYDVED

– I det värsta scenariot blir det inte bara problem med kapaciteten för avverkning och transport. Då lär vi även få omfattande nedklassningar av virkeskvaliteten och problem med avsättningen till industrin, säger Jan Orke, Holmen Skog.

Minimala virkeslager

Flera virkesköpare försöker nu att minimera virkeslagren med målet att ha max två till tre veckors förbrukning vid bilväg i maj-juni. Det ska ge utrymme att ta hand om det nyavverkade barkborrevirket som ska forslas ut ur skogen senast den 1 juli i år.

Ont om tid

Men tidsfönstret är kort eftersom barkborren normalt svärmar i maj. Först efter några veckor, när kronorna gulnar, ser man vilka träd som är angripna. Det innebär att Skogsstyrelsens lindrigaste scenario på 2,5 miljoner kubikmeter, spridda över stora geografiska områden, i princip ska ut ur skogen under juni månad.

Det ska jämföras med den normala, rationella avverkningstakten i Götaland på cirka 2 miljoner kubikmeter per månad.

LÄS OCKSÅ: Informationsmöten om barkborrar igång