Torkan: LRF efterlyser stöd från EU:s krisfond

LRF kräver att EU:s krisfond agerar snabbt för att stötta bönder som drabbas ekonomiskt av den svåra torkan.

FOTO: ISTOCK

LRF har tillsammans med de nordiska och baltiska lantbrukarorganisationerna skrivit ett gemensamt brev till EU-myndigheterna och jordbrukskommissionären Phil Hogan samt EU-kommissionens generaldirektör för jordbruksfrågor, Jerzy Bogdan Plewa. Brevet behandlar den svåra torkan som har drabbat stora delar av Norden och Baltikum och organisationerna efterlyser åtgärder för att säkerställa att lantbrukarna inte drabbas alltför hårt ekonomiskt av de minskande skördarna som väntas.

Förhoppning om stöd

Företrädare för LRF i Bryssel uppger till Land Lantbruk att något svar ännu ej kommit. Som en följd av att det redan i höstas öppnades upp för ekonomiskt stöd efter regnet som då orsakade ett svårt skördeläge, finns det dock hopp om stöd.

– Vi hoppas att det ska bli möjligt med sådana typer av stöd, även för den här perioden, säger Ingrid Rydberg, chef för LRF:s Brysselkontor, till Land Lantbruk.

Väsenligt mindre skördar

Enligt såväl LRF som Lantmännen kommer skördarna i år att bli 20-30 procent mindre i Sverige än normalt, som en följd av torkan. Lettland betecknade nyligen torkan som en naturkatastrof i nationell skala för jordbruket.

Vill stöda bönderna

LRF vill bland annat att EU:s krisfonder ska kunna användas för att ge stöd för bönderna.

– Det är ett väldigt akut läge i år. Det är den värsta torkan på ett kvarts sekel, säger Lars-Erik Lundkvist, expert på konkurrensvillkor och regelförändringar på LRF, till Sveriges Radio.

Utöver att EU:s ersättningar ska betalas i förskott och att EU:s krisfond ska kunna användas för att stötta bönderna efterlyser LRF även att Jordbruksverkets och andra myndigheters utbetalningar ska göras så tidigt som möjligt. LRF betonar även behovet av en förstående attityd från bankerna, när det handlar om att diskutera krediter och ekonomiska villkor med drabbade lantbrukare.

LÄS OCKSÅ: Lettland: Torkan en naturkatastrof för jordbruket