LRF hoppas Pers stenmur blir vägledande

LRF-Konsult kommer driva fallet om Per Brunbergs stenmur i Blekinge som ett principmål. Lisa Kylenfelt är ombud i målet och hoppas att fallet ska bli vägledande.

FOTO: PRIVAT/LOUISE CARLSSON ÖRNING

På Björketorps gård utanför Ronneby i Blekinge har Per Brunberg fått avslag på dispensen att flytta en stenmur och en hög med stenar. Nu tar LRF-konsult sig ann stenmursfallet och driver det som ett så kallat principmål.

Lisa Kylenfelt, jurist på LRF-konsult och Per Brunbergs ombud, har just fått fallet på sitt bord.

– Min förhoppning är så klart att högsta instans ska lyfta detta och att det ska gå vägen. Det bästa scenariot är att det blir en dom som är bra för Per men också att det blir en dom som blir vägledande för många, säger hon.

Fördelarna inte tillräckliga

Sedan 2014 kan jordbruksföretag ansöka om dispens från biotopskyddet för åtgärder som förenklar och effektiviserar deras verksamhet, som till exempel att flytta en stenmur.

I Per Brunbergs fall har domstolen konstaterat att det finns fördelar för hans verksamhet, men att fördelarna inte är tillräckligt stora.

”Missar syftet med lagen”

Kylenfelt säger att just Per Brunbergs fall är intressant och viktigt att driva vidare då det verkar som att syftet med den nya lagen inte uppfylls med mark- och miljödomstolens dom.

– Dels är det intressant då det inte är helt tydlig om området det gäller överhuvudtaget är biotopskyddat när det är en hög med stenar. Nästa intressanta fråga är att domstolen konstaterar att det finns klara fördelar för Per men att det inte räcker. Då missar man det som var tänkt med lagen, säger hon.

Behövs fler rättsfall

Lisa Kylenfelts erfarenhet är att man ursprungligen gick väldigt strikt på det beräkningsverktyg för biotopskydd som Jordbruksverket tagit fram. Men att det senare skett flera rättsfall där domstolen bedöm att man inte ska gå strikt på verktyget utan titta mer på det enskilda fallet för att bedöma om en dispens ska godkännas. Att utfallen varierar tycker dock på att fler fall behöver prövas.

– Det är fortfarande ett så nytt område så det bli ibland oväntade utfall då vissa länsstyrelser går mer strikt än andra. Det behöver sippra igenom leden, man behöver få fler rättsfall på området för att det ska bli tydligare och mer förutsägningsbart när man kan få dispens och inte, säger Lisa Kylenfelt.

”Vi finns inte till för Pers jordbruk”

Håkan Anderberg på Länsstyrelsen i Blekinge har tidigare berättat för Land Lantbruk att han har full förståelse för frustrationen men att Länsstyrelsen inte finns till för Pers jordbruk utan att de för talan för djur och natur.

LÄS MER: Länsstyrelsen: ”Vi finns inte till för Pers jordbruk”

Lisa Kylenfelt förstår delvis vad de menar men tycker att det låter konstigt, speciellt med tanke på att de är en servicemyndighet.

Besked efter sommaren

Överklagandet angående Per Brunbergs stenmur skickades in till Mark- och miljööverdomstolen precis innan midsommar, den 21/6, men man har begärt anstånd till den 6 juli för att kunna skicka in ytterligare kompletteringar.

Kylenfelts bedömning är att efter sommaren någon gång bör det komma ett besked från Mark- och Miljödomstolen om huruvida de kommer att ta upp ärendet eller ej.

LÄS MER: Lantbrukare överklagar fall om stenmur – ”min förbaskade skyldighet”