LRF inrättar visselblåsarfunktion

LRF inrättar en så kallad visselblåsarfunktion där anställda och förtroendevalda anonymt kan anmäla oegentligheter och trakasserier i organisationen.

LRFs förbundsordförande Palle Borgström.
LRFs förbundsordförande Palle Borgström. FOTO: ANN LINDÉN

– Metoo-kampanjen har satt ljuset på behovet av en sådan funktion. Vår organisation är naturligtvis inte förskonad från sexuella trakasserier, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

Ska vara trygg arbetsplats

LRF ska upplevas som en trygg och säker arbetsplats och organisation. Det uppnås genom att alla, i sina respektive och olika roller, behandlar varandra med respekt och alltid med utgångspunkt i alla människors lika rätt och lika värde.

– Vi är tydliga med att vi aldrig kan acceptera att någon människa, anställd medarbetare eller förtroendevald, ska behöva bli trakasserad, särbehandlad på ett kränkande vis eller diskriminerad, säger Palle Borgström.

Hjälp och stöd

Han betonar att visselblåsarfunktionen gäller för både personal och förtroendevalda.

LRF lanserar med start i dag den 20 december en direkt och riktad satsning för att säkerställa att alla medarbetare och förtroendevalda ges möjlighet att få hjälp och stöd efter en kränkande incident eller ett övergrepp som inträffat i en verksamhet kopplad till LRF.

Ringa anonymt

LRF utvidgar och förstärker sitt stöd till både medarbetare och förtroendevalda, vilket innebär att alla kostnadsfritt och anonymt kan ringa in till företaget BrolinWestrell, som håller i LRFs befintliga personalsstödtjänst.

Fakta: Visselblåsarfunktionen

Visselblåsare är benämning på en person som säger ifrån, ofta till massmedier eller kontrollorgan, om den upptäcker oegentligheter i myndigheter, företag eller övriga samhället.

Tjänsten gäller inte enbart trakasserier, utan även misstankar om oegentligheter som begås i organisationen.

Numret för att nå denna tjänst är 018-444 20 40.