LRF investerar i fiskodling

LRF har bestämt sig för att bygga upp en portfölj av tillväxtinvesteringar. Första steget på den nya vägen är att organisationen blir delägare i fiskodlingsföretaget Gårdsfisk i Skåne.

LRF blir delägare i fiskodlingsföretaget Gårdsfisk.
LRF blir delägare i fiskodlingsföretaget Gårdsfisk. FOTO: RICKARD NILSSON

LRF investerar tillsammans med investmentbolagen Almi Invest, LMK Industri och privata investerare 10 miljoner kronor i företaget. LRF står för 3,75 miljoner.

Anders Källström, VD och koncernchef, pekar på att LRF övergripande har en strategi för att öka produktionsvärdet på gårdsnivå från dagens omkring 80 miljarder kronor till 130 miljarder till 2030. Till det kommer tillväxtmålen i den nationella livsmedelsstrategin.

"Förenar många delar"

– Vi ser möjligheter att gå in på nya områden och Gårdsfisk tillhör ett sådant område. Vi har en konsumenttrend när det gäller vad vi äter där fisken kommer i en ny skepnad. En annan faktor är att produktionen ska ske hållbart och klimatsmart. Dessutom finns det många gamla stallar och ladugårdar på svensk landsbygd som står tomma. Det här projektet förenar många olika delar, säger han.

Franchisemodell

Gårdsfisk föder upp cirka 30 ton fisk per år, men planerar att i år utöka odlingen väsentligt. I planerna ingår vidare att signera med de första kontraktsodlarna.

– Man skapar alltså en franchisemodell, där man köper konceptet och installerar det i sin gård. Det går snabbt att komma i gång med produktionen där den odlade fisken levereras tillbaka till Gårdsfisk, säger Anders Källström.

"Ta tydliga steg"

Beslutet att satsa på tillväxtinvesteringar har vuxit fram i LRFs riksförbundsstyrelse.

– Det handlar om att vi ska ta tydliga steg där vi ser att vi kan skapa förutsättningar för tillväxt i framför allt svensk livsmedelsproduktion. Det här är ett exempel på det.

Anders Källström vill inte närmare gå in på vilka investeringar som kan bli aktuella framöver eller hur stor den portföljen är tänkt att bli. Koncernen har en strategi för affärsutveckling, var och när framtida investeringar ska göras får däremot framtiden utvisa, framhåller han.

"Inte vara huvudaktör"

LRFs investering i kycklingkoncernen Spira i slutet av 1990-talet blev ett vådligt äventyr under flera år. Storsatsningen för att klara konkurrensen på en internationell marknad slutade med omkring 3 miljarder kronor i förlust och en våg av kritik från medlemsleden.

– Spira handlade om miljarder och gav den bilden att vi inte ska vara huvudaktör i sådana här sammanhang. Vi kan medverka och vara en pusselbit där det finns en tydlig strategisk partner och ett drivet entreprenörskap. Att vi själva driver fram strategiska affärer kommer inte att vara aktuellt, säger Anders Källström.

Startupbolag

Enligt Alla bolag omsatte Gårdsfisk 2016 cirka 2 miljoner kronor och redovisade ett resultat efter finansnetto på -417 000 kronor.

– Det här är ett typexempel på ett startupbolag som söker kapital för att öka tillväxten. För oss är det ingenting som sticker ut negativt, säger Anders Källström.

"Tillför trovärdighet"

Mikael Olenmark, en av grundarna till Gårdsfisk, säger i en kommentar till uppgörelsen att Gårdsfisk ser LRF som en viktig partner.

– LRF tillför bolaget stor trovärdighet och är en stark partner inom lantbruket, där vi ser en enorm potential att utveckla hållbar fiskuppfödning. Sedan starten har vårt mål varit att skapa ett koncept som lämpar sig för svenska förhållanden och är direkt anpassat för landsbygden och de möjligheter som finns där.