LRF lämnade åtgärdslista om hot mot bönder till Bucht

Spridningen i massmedia om hot och hat mot bönder ger resultat. I går, onsdag, kallades LRF:s ordförande till Sven-Erik Bucht (S). Landsbygdsministern mottog LRF:s åtgärdslista med krav om stärkt skydd av svenska bönder.

FOTO: MARIA TÖRNER

Efter Palle Borgströms debattartikel i Aftonbladet har böndernas utsatthet för hot och våld av aktivistgrupper fått stor spridning i medier. Som följd kallades i går, onsdag, Palle Borgström till näringsdepartementet för att diskutera frågan med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

– Jag vill få en bättre och klarare bild av vad som händer och vill ha en inledande diskussion om hur vi ska hantera de här frågorna, säger Sven-Erik Bucht.

”Tar frågan på allvar”

Palle Borgström var hoppfull när han, åtföljd av lantbrukaren Catharina Rudolphsson, anlände till näringsdepartementet.

– Det de gör i dag är att visa att de tar frågan på allvar. Men någon lösning kommer de inte kunna leverera här och nu i dag, säger han.

Brevet med LRF:s åtgärdslista som överlämnades till Sven-Erik Bucht.
Brevet med LRF:s åtgärdslista som överlämnades till Sven-Erik Bucht. FOTO: MARIA ZANDER

Under mötet tog LRF-ordföranden upp flera exempel på hur lantbrukare fysiskt attackerats och hotats av aktiviströrelser. Och han var mycket tydlig i vilken förändring LRF efterfrågar.

– Det är helt oacceptabelt att lantbrukare som bedriver verksamhet helt enligt svensk lagstiftning hotas och trakasseras av dessa små militanta och aggressiva grupperna i samhället. Det är helt orimligt och i grunden ett hot mot demokratin att det som våra folkvalda gemensamt har beslutat inte efterlevs, säger han.

Krav på förändring

Under mötet lämnade Palle Borgström över en åtgärdslista med krav på förändring. Listan innehåller flera punkter för att skydda svenska bönder från hot och våld. Bland annat krav om stärkt regelverk om hot och intrång på privat mark, nya metoder för bekämpning av näthat och förändrat arbetssätt från polis för att hantera brott med djurrättsmotiv.

– Jag kommer nu att lämna över den här listan till justitieministern Morgan Johansson, säger Sven-Erik Bucht och fortsätter:

– Det har varit upprörande uppgifter kring de här hoten mot lantbrukare och det är totalt oacceptabelt. Vi har ju lantbrukare som gör en fantastisk insatts med djurhälsa och djuromsorg i världsklass och så ska man hotas. Många lantbrukare har en kombination av arbetsplats och hem så det är fruktansvärt allvarligt. Det här får inte fortsätta.

Catharina Rudolpsson, Sven-Erik Bucht och Palle Borgström.
Catharina Rudolpsson, Sven-Erik Bucht och Palle Borgström. FOTO: MARIA TÖRNER

”Sämre kan det inte bli”

Efter mötet var lantbrukaren Catharina Rudolphsson, som bara några veckor innan mötet utsatts för hot, hoppfull.

– Om politiker, polisen och massmedier tar till sig det här nu så kanske vi får bättre bukt med problemet. Jag hoppas verkligen att det blir någon förändring av det här för sämre kan det i alla fall inte bli, säger hon.