LRF om regeringens plan: En besvikelse

Viktiga områden lyfts fram, men budgeten halveras, bedömer LRF som betecknar handlingsplanen för livsmedelsstrategin under kommande år som allt annat än kraftfull.

LRF:s riksförbundsordförande Palle Borgström.
LRF:s riksförbundsordförande Palle Borgström. FOTO: ANN LINDÉN

"Vi hade förväntat oss mer av den nya handlingsplanen för livsmedelsstrategin. Det är bra att den sträcker sig fram till och med 2025 men budgeten är halverad jämfört med tidigare plan och med förslaget från i somras från Tillväxt- och Jordbruksverket. Det gör mig mycket bekymrad säger", säger LRFs riksförbundsordförande Palle Borgström i ett pressmeddelande.

”Fortsätter att minska inom många områden”

LRF ställer sig positivt till att sådant som enklare regler, kompetensförsörjning, digitalisering, växtskydd, växtförädling, export, och forskning lyfts fram i den nya planen. Samtidigt kommer åtgärderna på de områdena att ha effekt först på lång sikt. Medlemmarna förväntar sig resultat betydligt snabbare än så, poängterar LRF.

"Två och ett halvt år har gått sedan riksdagen klubbande den nationella livsmedelsstrategin och fortfarande märker våra medlemmar inget av den på gårdarna. Två och ett halvt år senare fortsätter svensk livsmedelsproduktion att minska inom många områden" säger Palle Borgström.

LRF: Upp till bevis, regeringen

Han framhåller vidare att regeringen har mycket att bevisa i fråga om förbättring av regler och god myndighetsutövning, åtgärder som inte behöver vara kostsamma men bygger på en vilja att förändra.

LÄS MER: Så mycket satsar regeringen på livsmedelsstrategin