LRF presenterar regeringsförklaring

LRF presenterade sin regeringsförklaring från Sveriges gröna näringsliv på onsdagsmorgonen. – Det är inte så att vi har fått hybris och tror att vi är ett politiskt parti, sa LRFs ordförande Palle Borgström.

Magdalena Hermelin, som driver Hermelins grönsaker, kommenterade LRFs regeringsförklaring.
Magdalena Hermelin, som driver Hermelins grönsaker, kommenterade LRFs regeringsförklaring. FOTO: HELENA GOHDE

Enligt LRF ska regeringsförklaringen ses som ett stöd i arbetet till den kommande statsministern att utforma nästa regeringsförklaring i september. LRF erbjuder 50 000 nya jobb i hela Sverige, hälsosam och miljövänlig mat till alla samt biobränsle som kan ersätta fossilt.

– Det finns ett antal utmaningar, men medan många tävlar i eländesbeskrivningar och målar framtiden i svart vill vi i stället måla den grön, säger Palle Borgström.

Överbrygga stad och land

LRF lyfter klyftan mellan stad och land och vill nu söka nya sätt att överbrygga den.

– Vi har diskuterat, man har skapat stöd och flyttat arbetsplatser ut i landet – men det funkar inte. Vi har inte lyckats nå målbilden att stad och land arbetar tillsammans, det är fortfarande polariserat, säger Palle Borgström.

Han poängterar vidare att tillväxt inte skapas av politiker, utan av entreprenörer och företagare. Politikernas roll är att ta bort hinder och skapa förutsättningar.

– Vi har ett väldigt detaljerat regelverk och våra myndigheter har oftast funktionen av att kontrollera. Vi vill hellre att myndigheterna ska vara med och hjälpa till innan i stället för att kontrollera i efterhand, säger Palle Borgström.

Sänkta avgifter

En av dessa tillväxtskapande företagare är Magdalena Hermelin som driver Hermelins grönsaker i Östergötland.

– Jag är tacksam för den här regeringsförklaringen och som LRF-medlem kan jag ställa mig bakom den. Man poängterar de saker som är viktiga för mig, säger hon.

Det hon tycker är särskilt viktigt är punkterna som handlar om att sänka arbetsgivaravgifterna och att skapa konkurrenskraftiga villkor.

– För att vi ska kunna bli mer konkurrenskraftiga i Europa krävs att vi kan konkurrera med priset mot till exempel Holland och Spanien. Då är skatter och arbetsgivaravgifter de i särklass viktigaste frågorna. Det och att minska regelkrånglet, säger hon.

Marknadsföra Sverige

Om det är något hon saknar är det möjligen en punkt om att marknadsföra Sverige utåt, och även inom landet.

– Danmark och Irland är duktiga på att marknadsföra sig. Vi skulle behöva lyfta varumärket Sverige och att detta är en framtidsbransch mer än vad som görs i dag, säger hon.

Magdalena Hermelin är nöjd över den positiva anda som hon tycker genomsyrar LRFs regeringsförklaring och vill gärna se LRF fortsätta i samma anda i alla opinionsfrågor.

– Det är jättebra. Det får var slut med den arga negativa bonden. Man ska lyssna på missnöjda röster men inte agera utåt på samma sätt, säger hon.