LRF Skogsägarna välkomnar domen

En välkommen dom i ett mål där statens agerande har varit uppseendeväckande. Det menar Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna.

Sven-Erik Hammar, ordförande i LRF Skogsägarna.
Sven-Erik Hammar, ordförande i LRF Skogsägarna. FOTO: JOHANNA NORIN/TOR LUNDBERG TUORDA

I de första fem målen där skogsägare i norra Sverige stämt Staten eftersom de nekats ersättning för att de inte fått avverka fjällnära skog har Mark- och miljödomstolen tilldömt skogsägarna full ersättning för den ekonomiska skada som besluten inneburit.

Domstolen gick i alla delar på skogsägarnas linje och domstolen klargör att avverkning är en del av pågående markanvändning för skogsbruk.

– Nu kommer skogsägare i fjällnära områden fortsätta våga investera i skog och skogsbruk. Statens linje i de här processerna hade inneburit betydande förluster för tusentals skogsägare. Jag är förvånad över att Staten drev dessa processer, men givetvis nöjd över utgången, säger Sven-Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna i ett pressmeddelande.

Finns fler fall

LRF Skogsägarna menar att det finns flera fall där myndigheter genom olika ageranden tvingat enskilda att gå till domstol i en svårförståelig jakt på praxisavgöranden. Målen om ersättning för nekade avverkningstillstånd är ett av de tydligaste som förekommit.

– Det är nu upp till Skogsstyrelsen och dess uppdragsgivare att överväga om det är genom rättsprocesser mot enskilda, eller genom en eftertänksam och sund myndighetsutövning som de vill utveckla sin verksamhet, säger Sven-Erik Hammar.

LÄS MER: Fjällnära målet: Skogsägarna vann mot staten

LÄS MER: LRF Premium – Lindahl (C): ”Statens agerande är förkastligt”