Förbund vill låta jägare sälja vildsvinskött

Gör det lättare att sälja vildsvinskött så att incitamentet ökar för jägare att skjuta av vildsvinsstammen. Köttet kan tas tillvara och viltskadorna minskar, enligt ett förslag till regeringen från LRF och Svenska Jägareförbundet.

Enligt LRF och Svenska Jägareförbundet måste jägare få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag. Organisationerna har tillsammans lämnat en hemställan till regeringen om att ändra nuvarande regelverk, för att incitamenten för förvaltning och jakt av vildsvin.

– Vårt förslag är att jägare ska få sälja vildsvinskött direkt till konsumenter och företag, säger Anders Wetterin, jaktexpert på LRF, till Land Lantbruk.

Dagens lagstiftning, betonar han, innebär att jägare saknar incitament att fortsätta skjuta vildsvin när deras frysboxar är fulla, eftersom de varken får ge bort eller sälja kött. Genom förslaget skulle köttet kunna komma till nytta för både jägare, jordbrukare och konsumenter.

– I Tyskland har man infört en väldigt bra modell, där skjuts 600 000 vildsvin per år där köttet säljs till konsumenter, restauranger och andra företag. Det har fungerat utmärkt där och det finns inga skäl till att det inte skulle fungera väl i Sverige, säger Anders Wetterin.

Krav på trikinprov

Enligt förslaget ska det göras obligatoriska trikinprover på vildsvinen som är spårbara via en elektronisk tjänst. Förutsatt att det finns ett trikinprov som visar att vildsvinet inte är drabbat, ska jägaren kunna sälja köttet vidare. Organisationerna föreslår också att minst en person inom ett jaktlag ska ha genomgått en utbildning som ger nödvändiga kunskaper för livsmedelshantering och vilda djurs sjukdomar.

- Enligt förslaget ska utbildningen innehålla de kunskaper som krävs för att genomföra en välstrukturerad hälsokontroll, där man i princip undersöker att ett djur är friskt genom att kontrollera organ, eventuella förändringar och annat.

Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström uppger i ett gemensamt uttalande att man hoppas att regeringen skyndsamt genomför de nödvändiga förändringarna, så att jägarna kan hålla ett kontinuerligt högt jakttryck på vildsvinen som ger upphov till omfattande skador.

Har ni fått något gensvar från politikerna?

– Vi har uppfattat att det finns ett politiskt intresse för den här frågan. Det finns en förståelse för att avskjutningen bromsas av att det är svårt att avyttra köttet. Alternativet är den utveckling som vi ser idag, att kött avyttras svart. Det är en mycket olycklig utveckling, eftersom det då inte finns någon kontroll alls, säger Anders Wetterin.

LÄS OCKSÅ: Vildsvin viktig fråga för LRF