LRF vill ha stöd till lantbrukare med biodiesel

Att staten ger lantbrukarna en återbetalning för fossil diesel, men inte biodiesel, är något som LRF vill ändra på. – Vi förordar att en premie eller ersättning införs för dem som kör sina arbetsmaskiner på 100 procent biodrivmedel, säger Lars-Erik Lundkvist på LRF.

På grund av skillnaden på ersättning för diesel använder många lantbrukare hellre fossilt bränsle än biodiesel, något som LRF vill ändra på.
På grund av skillnaden på ersättning för diesel använder många lantbrukare hellre fossilt bränsle än biodiesel, något som LRF vill ändra på. FOTO: ISTOCK

Nyligen tog regeringen beslutet att från och med 1 juli öka återbetalningen av den dieselskatt lantbrukarna betalat för vanlig diesel - från 1,43 kr/l till 2, 43 kr/l, vilket ska gälla fram till 31/12. Ett besked som togs emot med öppna armar av LRF och lantbrukarna, eftersom det stärker jordbrukets konkurrenskraft då konkurrentländerna i EU har motsvarande nedsättningssystem.

Fossilt ger högre ersättning

Däremot utgår inget stöd för de lantbrukare som kör med biodrivmedel typ HVO100 eller liknande, då det inte finns någon koldioxidskatt eller energiskatt att minska på förnybara drivmedel. Detta gör att många hellre använder fossilt bränsle, något som LRF vill ändra på.

– Eftersom målet i den nationella livsmedelsstrategin är att öka den inhemska produktionen behövs även denna typ av förbättringar för det svenska jordbruket, säger Lars-Erik Lundkvist, jordbrukspolitisk expert på LRF.

Miljön blir lidande

– Att HVO-användning eller motsvarande inte bör missgynnas tror jag de flesta politiker håller med om. Sedan är det alltför många som reflexmässigt föreslår ökade kostnader, till exempel skattehöjningar eller minskad återbetalning för vanlig diesel som ett sätt att lösa problemet. Men då blundar man för såväl omvärlden som för livsmedelsstrategins mål. Och i förlängningen blir även miljön sämre av om matimporten ökar, säger Lars-Erik Lundkvist.

Skevhet som bör rättas till

Att den som kör på ren HVO eller motsvarande inte får del av återbetalningen är en uppenbar skevhet i systemet som LRF menar bör rättas till.

– Vi förordar att en premie eller ersättning införs för dem som kör sina arbetsmaskiner på 100 procent biodrivmedel. Hur den ska utformas utan att komma i konflikt med EU:s statsstödsregler är en viktig fråga att snabbt lösa, understryker Lars-Erik Lundkvist.

Övergångslösning behövs

– Det finns visst politiskt stöd för den typ av premie vi förordar. Och i anslutning till kommande CAP-reform så argumenterar vi för att en sådan ersättning skall kunna vara möjlig. Men nya CAP är i kraft tidigast 2022, så vi behöver en övergångslösning, säger Lars-Erik Lundkvist.

Styrmedlen ska ses över

I veckan intervjuades landsbygdsminister Jennie Nilsson i Svt, där hon bland annat sa att dieselsubventionerna är ett sätt att värna lönsamheten inom lantbruket. Angående den klimatmässigt motsägelsefulla åtgärden att ge återbetalning för fossil diesel, men inte premiera de som använder biodiesel, kommenterar Jennie Nilssons pressekreterare Hanna Alexandersson så här:

– Regeringens mål är att betydligt mer biodrivmedel både ska kunna produceras och användas i Sverige. Här spelar reduktionsplikten för bensin och dieselbränsle en viktig roll och styrmedlen kommer att ses över inom kort. Inom plikten premieras biodrivmedel med låga växthusgasutsläpp och regeringen planerar att höja ambitionen inom reduktionsplikten för åren efter 2020.

”Får återkomma”

– Utöver det så finns det tydligt utskrivet i Januariavtalet att regeringen ska arbeta för ett fossiloberoende jordbruk. Det här är ett arbete som pågår med flera partier och det kommer finnas anledning att få återkomma om det, avslutar Hanna Alexandersson.

LÄS MER: Höjd återbetalning på dieselskatten för lantbrukare

LÄS MER: Borring ska ta ordet om fossilfritt på stämman