LRFs folkrörelse gör Sverige starkare

Medlemmarnas engagemang är den bästa påverkanskraften vi har i LRF. Tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar för våra branscher, våra lokalsamhällen och landet i stort, skriver Palle Borström i veckans krönika.

Palle Borgström, förbundsordförande, LRF
Palle Borgström, förbundsordförande, LRF FOTO: MARIE HENNINGSSON

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Jag funderar ofta på vad som bygger förtroendet för LRF. Svaren jag återkommer till är att våra medlemmar lever och bedriver företag på landsbygden och har fötterna i myllan och i skogen. Vi vet vad vi pratar om och det skapar trovärdighet. Vår organisation har också en demokratisk uppbyggnad vilket gör att när vi intar en ståndpunkt är den förankrad i våra medlemmars vardag.

Ett tydligt exempel på LRFs påverkanskraft är det krispaket till jord- och skogsbruket som regeringen nyligen presenterade. Krispaketet på en miljard kronor är resultatet av flera månaders arbete där såväl förtroendevalda, anställda och enskilda medlemmar har gjort en stor insats. Det är tack vare de äkta berättelserna som våra medlemmar generöst delat med sig av, som vi fått gehör hos politikerna. Till dig som medverkat i media eller andra sammanhang vill jag rikta ett stort tack. Du har gjort skillnad. Utan den gemensamma kraftansträngningen hade vi inte nått det här resultatet.

Krisstödet är ett sätt att lindra symtomen, men sjukdomen – Sveriges bönders ojämna konkurrensvillkor jämfört med våra europeiska kollegor, finns kvar. Vi är nöjda med krispaketet, men självklart vore det bästa om våra medlemmar hade marginaler i sina företag som innebar en ökad motståndskraft i kris. LRF jobbar på flera fronter för att jämna ut spelplanen och skapa bättre möjligheter för Sveriges jord- och skogsbrukare att driva lönsamma företag.

Vi står inför en stämmosäsong där vi äntligen kan ses igen. Jag har själv deltagit på flera kommungrupps- och lokalavdelningsmöten under senare tid. Den inspiration och motivation som det ger är svårslagen. Diskussionerna skiljer sig åt, men det är mycket som förenar.

LRF har en stolt historia av näringspolitiska frågor som har börjat med en motion. Principen om frivilligt formellt skydd i skogen antog LRF på förbundsstämman för några år och den återfinns nu i regeringens skogsproposition. Frågan om låg antibiotikaanvändning startade i en lokalavdelning och har gjort Sverige bäst i Europa på området. De är några exempel på hur ett arbete i en lokalavdelning kan göra avtryck. Makten i LRF kommer nedifrån och det ska vi vara stolta över.

Medlemmarnas engagemang är den bästa påverkanskraften vi har i LRF. Jag hoppas att du tar chansen att påverka genom din lokalavdelning, kommungrupp eller region. Tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar för våra branscher, våra lokalsamhällen och landet i stort.

Palle Borgström, förbundsordförande, LRF

LÄS MER: Vår livsmedelsberedskap är inte god