Luften på hyggen kan vara giftig för markberedarförare

Hälsoriskerna stiger för markberedarförare och skogsplanterare under våren. Det visar en studie från Arbetshälsoinstitutet i Kuopio i Finland.

Att hålla dörrar och fönster till förarhytten stängd kan förbättra luften för markberedarföraren.
Att hålla dörrar och fönster till förarhytten stängd kan förbättra luften för markberedarföraren. FOTO: MOSTPHOTOS

När markberedarförare och skogsplanterare arbetar i skogsföryngringsområden under våren ökar deras sjuklighet, enligt den finska studien, skriver Skog supply.

Undersöka hälsorisker

Där ville man titta på om det finns en fara för hälsorisker för markberedarförare och skogsplanterare på grund av damm från hyggesavfall som lämnas kvar under snön efter avverkningarna under vintern och hösten.

Över gränsvärden

Faktum är att undersökningen visar att många av förarna får symtom på våren i form av feber och luftvägssymtom, men att symtomen minskar när sommaren kommer och blir vanligtvis bättre efter midsommar.

– Vi fann att koncentrationen av endotoxiner (bakteriegifter från gramnegativa bakterier) med mögel och damm i arbetsluften var högre på våren efter förra vinterns och höstens avverkningar än i andra tider. Koncentrationer var så höga att de överskred gränsvärdena för koncentrationer som har befunnits skadliga, säger Sirpa Laitinen, seniorforskare vid Arbetshälsoinstitutet i Kuopio, till Skog Supply.

Kan begränsa exponering

Det finns sätt att lindra symptomen, enligt Sirpa Laitinen. Som att se till att luftkonditioneringen fungerar i förarhytten så att dörrar och fönster kan hållas stängda. Även var i vindriktningen arbetet utförs spelar roll.

– Risken för att damm och mikroorganismer ska tränga in i förarhytten minskar, när arbetet utförs på vindsidan. Exponeringen vid markberedningen minskar om man beaktar vindförhållandena redan i planeringsskedet, säger Sirpa Laitinen.

Läs mer: Svårt täcka behovet av markberedning