LULUCF-beslutet gick Sveriges väg

I EU-parlamentet vändes LULUCF från hot till någorlunda framgång för svenskt skogsbruk. I dag kom det slutgiltiga avgörandet när rådet, kommissionen och parlamentet förhandlade. Även i trialogen avvärjdes hotet mot svenskt skogsbruk.

FOTO: ROLF SEGERSTEDT

"Vi vann", twittrade EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M) strax efter att förhandlingarna i den så kallade trialogen var avslutade.

LULUCF-förordningen reglerar en rad frågor inom markanvändning inom EU. Länge var farhågan från svenskt skogsbruk att förordningen skulle innebära ett avverkningsstopp.

Parlamentskompromiss gick Sveriges väg

Inför EU-parlamentets beslut om sin inställning pågick förhandlingar in i det sista och slutförslaget blev en kompromiss som utmålades som en seger för den svenska skogsnäringen. Genom andra referensårtal för hur nivån på avverkningar ska beräknas och vissa förändringar i texten blev avverkningstaket inget absolut tak.

Nästa steg var att jämka samman parlamentets inställning med ministerrådet och EU-kommissionen, den så kallade trialogen.

"Nu vet vi vad som gäller"

– I förhandlingarna i trialogen har det gått fram och tillbaka hela hösten, men i dag släppte det alltså. Det är viktigt för den som är skogsägare och för skogsindustrin att nu få veta vad det är som gäller, säger Frederick Federley, EU-parlamentariker för Centerpartiet, som satt med i förhandlingarna.

Det fanns vissa förhoppningar om att trialogförhandlingarna skulle kunna komma ännu längre än parlamentet, från svenskt skogsbruks synvinkel sett, men så blev det inte.

– Det jag är minst nöjd med är att vi inte fick referensåren fram till 2012 som vi i bland annat liberala gruppen ville ha. Men vi har fått bort ordet "intensitet" som är det som hade gjort att vi i Sverige inte kunde bestämma över vår egen skog. Vi behöver inte oroa oss för att EU ska lägga en hämsko på svenskt skogsbruk, säger Frederick Federley till Land Skogsbruk.

Referensåren blir nu 2000-2009, samma som i parlamentets kompromiss, och vissa formuleringar är alltså ändrade, som ordet "intensitet" som befarades ställa EU-krav på hur skogsbruk ska bedrivas i medlemsländerna.