Lyft fram skogens roll i välfärden

Jag tror vi måste bli mycket tydligare med att berätta vad skogsavverkningen räcker till, förutom inkomst till skogsägaren. Förståelsen för ett produktionsinriktat skogsbruk, är en förutsättning för att vi ska kunna nå fossilfrihet, skriver Jenny Karlsson.

Jenny Karlsson är skogsägare och krönikör i Land Skogsbruk.
Jenny Karlsson är skogsägare och krönikör i Land Skogsbruk. FOTO: ISTOCK/PRIVAT

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Det pågår som ni kanske har märkt en skogsdebatt i medierna. I lokalradion där jag bor handlade det mesta om skog i en hel vecka.

Man frågade en dag om skogens värde - vad betyder den för dig? Många kom till tals och uppenbart är att skogen är otroligt viktig för människor i alla åldrar, både i stad och på landet. Man pratade mest om rekreation, att kunna gå, springa, plocka svamp och även lite om upplevelsen av de magnifika träden, vindens ljud i trädkronorna och skuggan de erbjuder.

Allt det är ju självklart för en skogsägare, men jag väntade och väntade på inspel om värdet av att kunna bruka skogen, känslan att förvalta, det ekonomiska värdet och alla fantastiska produkter vi får och kommer att få från våra barrträd och lövträd.

Inspelen kom från skogsägare som högg vårens ved, anställda på skogsbolag och maskinförare. Men jag upplevde ändå att skogsägandet och brukandet drunknade i allmänhetens må-bra-inspel.

Hur mycket begriper gemene man av vad skogsbruket bidrar med till var och en? Har man förståelse för att det är nödvändigt på ett eller annat sätt för skogsägaren eller bolaget, men också för vår nationella ekonomi?

Förstår man hur många arbetstillfällen i flera led det ger åt så många fler än den självverksamma skogsägaren och hur enormt mycket pengar det bidrar till i landets stora pengakista? Som nu till exempel används flitigt för corona-åtgärder. När det handlar om miljarder så är det inte så lätt att hänga med i nollorna, det blir för stort att hantera för de flesta.

Många ser förfasade på siffrorna om mängden avverkad volym och areal, där det nu dessutom cirkulerat helt felaktiga siffror. Alla de avverkade träd, som de flesta bara ser som stockändar på en timmerbil eller i en välta vid vägen, bidrar till allas vår välfärd.

Det är lätt att ondgöra sig över Sveaskog, men som efterson det är ett statlig skogsbolag får vi alla del av deras intäkter. Det vill säga, det är pengar som kan användas till vård, omsorg, skola och andra skattefinansierade verksamheter.

Jag tror vi måste bli så mycket tydligare med att berätta detta, göra en lista på vad den årliga skogsavverkningen räcker till, förutom inkomst till skogsägaren. Förståelsen för ett produktionsinriktat skogsbruk, som ändå är i samklang med den biologiska mångfalden, är en förutsättning för att kunna nå fossilfrihet. Det är i första hand skogen som kan ge oss råvaran som ersätter oljan.

Jenny Karlsson,

Skogsägare, LRF Norrbotten

LÄS MER: Jenny Karlsson: ”Naturen ett guldkorn under coronakrisen”