M och V stoppar landsbygdens frihetsreform

Moderaterna och övriga partier som röstar emot förslaget till lättnader i strandskyddet sätter taktik före landsbygdens bästa, anser Niels Paarup-Petersen (C).

Storstaden får bygga närmast fritt medan landsbygden hindras.
Storstaden får bygga närmast fritt medan landsbygden hindras. FOTO: TRONS

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Jag är från Malmö. Storstaden, där det får byggas var man vill. Där åar täcks till och byggs över. Där det kan byggas bredvid sjöar och vatten. Men jag ser också landsbygden. Där en göl hindrar bygget av en stuga. Där en halvmeter bred bäck gör att det måste vara fritt för byggnader i 100 meter. Längs hela bäcken.

Det är det här det handlar om. Att storstaden får bygga närmast fritt medan landsbygden hindras. Varför ska friheter begränsas till storstäder?

Det finns över en miljon kilometer vattendrag i Sverige smalare än två meter. Och det finns runt 300 000 vatten på mindre än en hektar. Att få bygga där hade gjort verklig skillnad för väldigt många människor och för stora delar Sverige.

Men Moderaterna har beslutat sig för att bekämpa detta. Inte för att de inte vill ha det egentligen. Men för att det är ett resultat av Centerpartiets arbete med regeringen. Att det för första gången har blivit möjligt att få en bred majoritet för lättnader av strandskyddet väger lätt när Moderaterna kan göra taktiska poäng.

Med Vänsterpartiet i handen förklarar Moderaterna att storstadens fortsatta möjligheter att i praktiken undvika strandskyddet fullständigt är viktigare än att lätta strandskyddet för landsbygden. Taktik och storstadsperspektiv vinner över verklighetens problem på landsbygden.

Det generella strandskyddet skulle också tas bort för anlagda vatten såsom våtmarker. Detta skulle ta bort det hinder som gör att många lantbrukare idag drar sig för att anlägga våtmarker. Våtmarker som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser, som ökar grundvattenbildningen och förstärker den biologiska mångfalden. Men igen - taktiken är viktigare.

Och ja - det är ett storstadsperspektiv. Ett centralperspektiv. Med förslaget på bordet skulle vi få mer lokalt inflytande och bättre möjligheter att ta hänsyn till de olika förutsättningar som finns i landet. Nu blir det stopp. M och övriga partier hade kunnat tacka ja till de delar de tyckte om och nej till resten. Men det blev nej till allt. Inte finns det andra förslag på lättnader i följdmotionerna från M och övriga heller.

M och övriga högerpartier pratar om att det som ligger på bordet nu inte räcker. Att mer kan göras. Det är vi helt överens om. Men att stoppa allt är inte att göra mer. Det är att göra inget. Och det hjälper ingen.

Moderaterna och övriga sätter här taktik före landsbygdens bästa. Det fattar vilken människa som helst. Även jag från storstan.

Niels Paarup-Petersen (C)

riksdagsledamot för Malmö

LÄS MER: Regeringens strandskyddsförslag löser inte problemen

LÄS MER: Nya strandskyddet öppet för tolkningar