Många ekobönder ansöker om konventionell dispens

Ett rekordstort antal ekobönder har ansökt om att få utfodra sina djur med konventionellt foder. Detta sedan Jordbruksverket på grund av torkan öppnade för att ekobönderna som en följd av torkan och foderbristen, efter en ansökan.

FOTO: MOSTPHOTOS

I normalfallet brukar fyra-fem sådana ansökningar komma in per år. Men i år har 130 ansökningar kommit in till Jordbruksverket, enligt Sveriges Radio. Majoriteten har inkommit under de senaste veckorna.

– Många har fått dåliga skördar i första- och andraskörden på sina vallar. En del beskriver att de har eller är på väg att minska antalet djur på sitt företag för att helt enkelt klara av fodersituationen, säger Magnus Franzén, ställföreträdande chef vid Jordbruksverkets växt- och miljöavdelning, till Sveriges Radio.

Fler ansökningar väntas

Då det finns cirka 3 400 lantbruksföretag med ekologisk djurhållning i Sverige, så räknar Jordbruksverket med att det kommer att fortsätta att välla in ansökningar om att slippa följa reglerna för ekofoder. Detta kan fortgå ända fram till våren 2019, när kor och andra djur släpps ut på bete igen.

Ett medgivande av undantag innebär att producenten får kalla sina produkter ekologiska, trots att de inte är det. De flesta ansökningar får undantag, på grund av torkan, oftast med motiveringen att djurens välfärd väger tyngst.

Arla tillämpar ekoregler

Arla aviserade nyligen att företaget inte kommer att använda konventionellt producerade råvaror i sina ekoprodukter, även om dessa köps in till de högre ekopriserna. Detta efter att Arla har beslutat att mjölk från ekologiska lantbrukare som fått dispens i torkan att utfodra med konventionellt foder inte ska användas i Arlas ekologiska produkter. Men lantbrukarna får ändå ersättning som om de levererade ekologisk mjölk.

LÄS OCKSÅ: Drabbad bonde välkomnar krispaket