Många frågetecken återstår att räta ut

Det finns många frågetecken kring den nationella planen, menar den småskaliga vattenkraftens företrädare.

Utgångspunkten för den nationella planen är att samhället är berett att offra en elproduktion motsvarande 1,5 TWh, eller 2,3 procent, på att olika miljöåtgärder genomförs.

Men produktionsminskningen fördelas väldigt olika över landet. I de stora Norrlandsälvarna och i Lagan handlar det om max 1,2 procent medan det i Nissan och Emån kan ske minskningar på upp till 7,2 procent.

Oklart om rättskraft

– Vi är i grunden positiva till den nationella planen och projektgruppen har kommit långt beträffande hur energivärdena ska hanteras. Men vi vet inte hur miljövärdena ska hanteras och hur dessa båda kommer avvägas mot varandra, säger Thomas Sandberg, ordförande i Svensk Vattenkraftförening, SVAF.

Råder att gå med

Han konstaterar också att det i dagsläget är oklart vilken rättskraft som den nationella planen har, dels hos myndigheter och dels i domstolarna.

SVAF råder sina medlemmar att anmäla sig till "Nappen" eftersom det ger möjlighet att samverka inom vattensystemet genom att exempelvis upphandla gemensamma konsult- och entreprenörstjänster samt ansöka om bidrag ur den nationella fonden.

Behövs mer KMV-klassning

Däremot är Thomas Sandberg tveksam till de praktiska möjligheterna att genomföra planen så länge en så liten andel, i dagsläget cirka 3 procent, av de svenska vattenförekomsterna klassas som kraftigt modifierade, KMV.

– Jag förstår inte hur omprövningen ska vara möjlig om inte en utökad KMV-klassning sker. I annat fall finns det inte en chans att klara produktionsmålet, säger Thomas Sandberg.

Blir gränsfall

Det finns exempel på hur länsstyrelser har återkallat tidigare utfärdade förelägganden om miljöprövning för att ge verksamhetsutövare möjlighet att ansluta sig till den nationella planen.

– Det kommer att bli ett antal gränsfall och vår linje är att så många som möjligt ska ges plats i det nationella prövningssystemet, säger Thomas Sandberg.