Många frågetecken kring lagförslag om vatten

Företrädare för den småskaliga vattenkraften menar att avsikterna med lagförslaget är goda – men finner exempel på motsägelser.

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: ISTOCK

I presentationen av lagrådsremissen skrädde energiminister Ibrahim Baylan (S) inte orden utan menade att vattenmyndigheterna blir skyldiga att utnyttja de möjligheter till undantag och lägre ställda krav som EUs ramdirektiv medger.

Ingen mildare klassning

Men i den över 300 sidor långa lagrådsremissen framgår att vattendrag där de 1 700 minsta vattenkraftverken ligger inte alls kan räkna med en mildare klassning i form av KMV, kraftigt modifierade vatten.

Anledningen är att de i ett nationellt perspektiv inte står för ett tillräckligt stort reglerbidrag till elnätet. Däremot kan deras betydelse för energiförsörjningen i ett lokalt eller regionalt hänseende påverka klassningen.

– För mig verkar detta väldigt motsägelsefullt, säger Johan Hillström, vattenkraftsägare och ordförande i Västsvensk Vattenkraftförening.

I stället är det "samhällsnyttiga verksamheter" som ska kunna motivera mindre långtgående krav vilket skulle kunna syfta på till exempel industrier, avloppsreningsverk och lantbruk.

Hänger i luften

Den främsta farhågan från den småskaliga vattenkraftens företrädare är ändå vad som händer när ansvariga myndigheter ska omsätta politikernas önskemål i verkligheten.

– Det är ingen tvekan om att politikernas avsikter är goda men det är mycket som hänger i luften. Vi vet inte vilken praxis som kommer att tillämpas, säger Johan Hillström.

Moderaternas representant i genomförandegruppen, riksdagsledamot Lars Hjälmered, påpekar att det finns ett återrapporteringskrav där det ska redovisas i vilken mån KMV-klassningen använts.

– Vi förväntar oss att det får ett genomslag, annars är vi beredda att göra ett omtag. Jag kan naturligtvis inte ange någon exakt andel men vi måste KMV-klassa en mycket stor andel av våra vatten, säger Lars Hjälmered.

Rättssäkerheten viktig

Har du någon uppfattning hur Sverige har hamnat i den här situationen?

– Vi gör gärna saker med hängslen och livrem. Det som har gjort mig mest bedrövad är hur både stora och små företag upplever att myndigheterna bedriver en agenda. Människor ska känna rättssäkerhet, det är en viktig sak för oss, säger Lars Hjälmered.

Fem farhågor hos branschen

• Kommer Havs- och vattenmyndigheten att göra om sina vägledningar enligt politikernas intentioner?

• Småskalig vattenkraft kan inte räkna med KMV-klassning.

• Ersättning för produktionsminskning tas bort efter 10 år om myndigheter begär omprövning.

• Verksamhetsutövaren måste betala 15 procent av alla kostnader för en omprövning – även om den resulterar i utrivning.

• Regeringen får meddela generella föreskrifter som bryter igenom rättskraften – vad innebär det?

LÄS OCKSÅ: Politikerna måste ta ansvar och stoppar lagförslaget