Många kloka tankar på LRF-stämman

Det räcker det inte med att jobba för regler som underlättar och bidrar till ökad jakt. Någon måste jaga och fälla viltet – och att ”jobba i kubik” är därför nödvändigt, skriver Jenny Karlsson i sin krönika.

Ett av förslagen på LRF:s riksförbundsstämma: Inventering av viltbete på fastighetsnivå.
Ett av förslagen på LRF:s riksförbundsstämma: Inventering av viltbete på fastighetsnivå. FOTO: GÖRAN BERGLUND OCH EVA CARLSSON

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

I dessa coronatider hittar vi andra sätt att kommunicera, diskutera och besluta. Nyligen genomfördes LRFs digifysiska extrastämma med motionshantering. Och oj, oj så mycket klokt folk det finns runt om i landet. Någonstans väcks en tanke som blir en lokalavdelningsmotion, som regionstämman skickar vidare så att stämmofullmäktige och riksförbundsstyrelsen får göra det bästa av den.

Motionerna och inspelen om problemen med klövvilt var många. De ökande stammarna av vildsvin, hjort samt älg är en ödesfråga för om det överhuvudtaget ska gå att driva jord- och skogsbruk och odla de grödor och trädsorter som är lämpligast för markerna. Detta utan att det ska behövas lägga ner astronomiska summor på stängsel. Vi ska ha livskraftiga och fina viltstammar, men inte äventyra vår framtida jordbruks- och skogsproduktion och mångfalden i naturen.

Precis som LRFs förbundsstyrelse skriver i sitt motionssvar räcker det inte med att jobba för regler som underlättar och bidrar till ökad jakt. Någon måste jaga och fälla viltet – och att ”jobba i kubik” är därför nödvändigt. Alltså uppåt mot riksdag, regering och myndigheterna, men också på bredden bland våra markägargrannar och lokala jaktlag.

En annan motion till riksförbundsstämman handlade om att få fram ytterligare ett verktyg; en tillförlitlig inventering av viltbete på fastighetsnivå, som komplement till älgbetesinventeringen ÄBIN, observationer och andra inventeringar som målar med mycket breda penseldrag. Ja, tänk när något sådant skulle kunna användas på våra samråd och möten. Så mycket säkrare den lokala viltförvaltningen skulle bli. Nu antas det så mycket om hur många älgar vi har, så allt som kan bidra till fakta och vetskap är av godo.

Vägfrågorna togs också upp på stämman. Vi kommer att fortsätta arbeta aktivt med att få bort avgiften för virkesavlägg vid allmänna vägar, men även med vägklassning, bärighet, vägstandard, vajerräcken samt rondellernas bredd och diameter, vilket kan medföra svårigheter för långa fordon som timmerbilar.

Slutligen, som ni vet har de skogar vi nu ser skapats av tidigare generationer skogsägare och så klart även alla de 700 000 skyddsvärda träd som registrerats i Artportalen. Vi behöver inte mer byråkratikrångel med tillstånd och samrådsplikter kring skötsel av dessa stora och gamla träd. Kunskapen hos markägaren finns och även förståndet, så det kan vi göra själva.

Jenny Karlsson,

ordförande LRF Norrbotten

LÄS MER: Långsiktigt skogsbruk ger störst klimatvinst

LÄS MER: Äganderätt bygger starka samhällen