Många vill veta mer om ekoodling

Kurserna i ekologisk odling drar rekordmånga intresserade i Finland. Dålig lönsamhet i konventionell odling är främsta orsaken.

Insådd av subklöver i höstvete med syfte att binda kväve.
Insådd av subklöver i höstvete med syfte att binda kväve. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Många spannmålsodlare i Finland är intresserade av att ställa om till ekologiskt. Det visar det kraftigt ökade intresset för grundkurser om ekoodling under vårvintern.

"Vill lära sig metoderna"

– Trots att vi nu ser en ökning av antalet nya ekoförbindelser så var intresset på den ekologiska grundkursen i vintras ännu större. Många gick kursen för att få veta vad det handlar om och har inte sökt om ekoförbindelse nu. De vill lära sig om odlingsmetoderna och även den administrativa sidan av det, säger Micaela Ström som är ekorådgivare vid Nylands Svenska Lantbrukssällskap och jobbar med ekogårdar i Nyland och Åboland.

Dålig lönsamhet

Det är främst den dåliga lönsamheten inom konventionell spannmålsodling som gör att odlare funderar på att gå över till ekologiskt.

– Visst är det en stor ökning, speciellt i Egentliga Finland och Nyland. Tidigare har de nya ekoodlarna varit både växtodlare och djurbönder. Bland djurgårdarna har man sysslat i synnerhet med dikoproduktion, säger Micaela Ström.

Var åttonde hektar eko

I Finland ökar i år den ekologiskt odlade åkerarealen till 290 000 hektar, vilket innebär att var åttonde åkerhektar i Finland odlas ekologiskt, skriver Landsbygdens folk.

Den största andelen ekoproduktion finns i Norra Karelen, där 28 procent av åkerarealen odlas ekologiskt i år.

Ökning i år

I år inleddes övergången till ekologisk odling på 32 000 hektar, förra året var samma siffra cirka 18 000 hektar och året dessförinnan cirka 20 000 hektar.