Mångmiljonaffär ger årets största reservatsbildning

undefined

Christian Rimpi, skogsförvaltare på Jokkmokks Allmänning
Christian Rimpi, skogsförvaltare på Jokkmokks Allmänning FOTO: PRESSBILD

Redan för tio år sedan pekades de här områdena utanför Jokkmokk ut som intressanta för reservatsbildning, men eftersom Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har saknat medel har naturreservaten inte blivit verklighet. Inte förrän nu när Jokkmokks Allmänning, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Naturvårdsverket har träffat en överenskommelse om att göra 11 skogsområden i Jokkmokks kommun till naturreservat.

– Vi stod långt ifrån varandra till en början, men kompromissvilja och sökande efter alternativa lösningar har gjort att vi nu nått en överenskommelse som jag är övertygad om att alla parter känner sig nöjda med, säger Christian Rimpi, skogsförvaltare på Jokkmokks Allmänning.

Inlöst för 205 miljoner

Lösningen som Jokkmokks Allmännings delägare nu har godkänt innebär att Allmänningen förvärvar ny mark från Sveaskog. Mark som ligger cirka 10 mil österut och värderats till 217 miljoner kronor. Den skog som Naturvårdsverket löst in för reservatsbildning har värderats till 205 miljoner kronor.

– Fördelen för Allmänningen med denna lösning är att vi får en bättre åldersstruktur på vårt skogsinnehav eftersom den nya skogen är mellan 30 och 80 år. Det är också högre bonitet med ungefär dubbel tillväxt. Att skogen dessutom ligger närmare industrin, är givetvis också positivt, säger Christian Rimpi.

Norra delen av Karatj-Råvvåive som ligger väster om Jokkmokk. Ett av de områden som blir naturreservat.
Norra delen av Karatj-Råvvåive som ligger väster om Jokkmokk. Ett av de områden som blir naturreservat. FOTO: FRÉDÉRIC FORSMARK

Unikt område

Ett av de 11 områdena är den norra delen, drygt 3000 hektar, av det stora området Karatj-Råvvåive. Karatj-Råvvåive är totalt ett ungefär 10 000 hektar stort område med fjällnära gammelskog. Här finns låga kalfjäll, urskogsklädda berg, utbredda klipphällar, hedar med flerhundraårig tallskog, stora myrmarker, bäckar och sjöar. Det är i stort sett ett väglöst land i fjällkanten.

– Här finns några av landets mest värdefulla skogar och det här ett helt unikt område med en typ av skog som inte längre återbildas, säger Per-Anders Jonsson, enhetschef på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Fortsatt diskussion

För den södra delen av Karatj-Råvvåive fortsätter diskussionen under 2019 om lämplig skyddsform.

– Det känns spännande att utreda möjligheterna att bilda någon form av ekopark för den södra delen av Karatj-Råvvåive, samt ta fram en plan för det samma, säger Christian Rimpi.

Diskussionen om lämplig skyddsform fortsätter för södra delen av Karatj-Råvvåive med sjön Karatj.
Diskussionen om lämplig skyddsform fortsätter för södra delen av Karatj-Råvvåive med sjön Karatj. FOTO: FRÉDÉRIC FORSMARK

Länsstyrelsen startar nu arbetet med att bilda naturreservaten, en process som bland annat innebär en bred remiss och samråd med övriga berörda parter, bland annat berörda samebyar.