Mark- och miljööverdomstolen ska pröva rätt till ersättning i tjädermålet

Nu har Mark- och miljööverdomstolen bestämt sig. De kommer att pröva om en skogsägare har rätt till ersättning efter att ha nekats avverkning på grund av en spelplats för tjäder.

Mark- och miljööverdomstolen kommer att pröva om en skogsägare har rätt till ersättning efter att ha nekats avverkning på grund av en spelplats för tjäder.
Mark- och miljööverdomstolen kommer att pröva om en skogsägare har rätt till ersättning efter att ha nekats avverkning på grund av en spelplats för tjäder. FOTO: MOSTPHOTOS

Målet handlar om Hargs Bruk som 2015 anmälde en planerad föryngringsavverkning till Skogsstyrelsen. Den beslutade att med stöd av artskyddsförordningen förbjuda all form av avverkning inom det anmälda området, eftersom det skulle innebära att tjäderns fortplantningsområden eller viloplatser skulle skadas eller förstöras.

Fick rätt till ersättning

Hargs Bruk överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen som dock avslog överklagandet.

Hargs Bruk valde då att stämma staten för att få ersättning för den nekade avverkningen och i juli i år beslutade mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt att Hargs Bruk har rätt till intrångsersättning motsvarande nästan 3,4 miljoner kronor.

Inte prövats tidigare

Domen överklagades av staten genom Kammarkollegiet till Mark- och miljööverdomstolen som nu meddelat att man har beviljat prövningstillstånd i målet som är det första i den högre instansen om ersättning kopplat till artskyddsförordningen med anledning av ett förbud mot avverkning.

LÄS MER: Markägare får ersättning för avverkning stoppad av tjäder

LÄS MER: Staten överklagar domen i artskyddsärende