Markägare får ersättning för avverkning stoppad av tjäder

En markägare som nekats avverkning på grund av artskyddsförordningen har rätt till ersättning från staten. Det är innebörden av en färsk dom från mark- och miljödomstolen.

Frågan om en markägare som inte får avverka på grund av artskyddsförordningen har rätt till ersättning har för första gången prövats i mark- och miljödomstolen.
Frågan om en markägare som inte får avverka på grund av artskyddsförordningen har rätt till ersättning har för första gången prövats i mark- och miljödomstolen. FOTO: ULF EKSTRÖM

Frågan om en markägare som inte får avverka på grund av artskyddsförordningen har rätt till ersättning har för första gången prövats i mark- och miljödomstolen, och resultatet är att markägaren får nästan 3,4 miljoner kronor plus ersättning för rättegångskostnader.

Större tjäderspelplats

Målet handlar om en markägare som anmälde en planerad avverkning på drygt 17 hektar i Roslagen i östra Uppland, men Skogsstyrelsen beslutade under 2017 att säga nej till avverkningen med hänvisning till artskyddsförordningen eftersom det finns en känd större spelplats för tjäder i området.

Stämde staten

Markägaren valde då att överklaga men mark- och miljödomstolen avslog även överklagandet i januari 2018. Under hösten samma år valde därför markägaren att stämma staten på intrångsersättning motsvarande cirka 3,6 miljoner kronor.

– Domen går emot den linje som staten drivit att inte betala ut ersättning för något som är förbjudet. Det återstår att se om den här domen står sig eller överklagas, men självklart behöver vi nu tillsammans med berörda myndigheter närmare analysera vad den betyder och vilka konsekvenser den kan få, säger Jenny Stendahl, chef för Skogsstyrelsens distrikt Uppsala-Västmanland i ett pressmeddelande.

Försvårat pågående markanvändning

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt skriver i sin dom att markägaren har rätt till en ersättning på 3 392 000 kronor samt rättegångskostnader.

Domstolen skriver i sina domskäl att Skogsstyrelsens beslut avsevärt har försvårat den pågående markanvändningen, och att markägaren därför har rätt till ersättning för det intrång som beslutet medför.

Möjligt att överklaga

Domen går att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen, men Skogsstyrelsen har ännu inte fattat något beslut om en eventuell överklagan.

LÄS MER: Markägarna kräver ersättning av staten