Mät skogen med mobilen

Mobil trädmätning kan revolutionera skogsvärderingar. Med avancerad artificiell intelligens och mobilappar ska skogsbranschen kunna mäta och värdera skog mer exakt, hoppas entreprenörerna bakom tekniken.

Krister Tham (till höger), vd och Linus Mårtensson, utvecklingschef, på företaget Katam i Malmö ska i år presentera en helt ny teknik för att mäta skog med mobilen.
Krister Tham (till höger), vd och Linus Mårtensson, utvecklingschef, på företaget Katam i Malmö ska i år presentera en helt ny teknik för att mäta skog med mobilen. FOTO: HÄRJE ROLFSSON

Flera innovationer inom trädmätning är under utveckling.

Företaget Katam i Lund arbetar med en ny applikation till mobilen som ska kunna mäta skog på marknivå. Det är ett antal ingenjörer från Sonys mobilverksamhet som nu har hittat ett nytt område för den mobila tekniken. 

– Jag har länge varit förundrad över de ålderdomliga analoga instrument som relaskop och klave som man använder i Sverige och övriga världen för att mäta volymer i skogen, säger Krister Tham som grundat bolaget Katam tillsammans med Linus Mårtensson. 

3D-modell

De har hållit på i två och ett halvt år att utveckla den nya tekniken. 

– Genom att videofilma en mindre skogsyta bygger vi upp en 3D-modell av trädstammar och marken runtomkring. Och utifrån den modellen kan vi räkna ut olika skogliga parametrar som till exempel brösthöjdsdiameter för varje enskilt träd.  

Programmet lär sig själv

Tekniken bygger på artificiell intelligens, avancerad bildbehandling och så kallad djupinlärning. Det vill säga att datorprogrammet lär sig själv att bli allt bättre på att känna igen vad programmerarna vill att datorn ska lära sig. Djupinlärning används bland annat i självkörande bilar. 

– Vi lär systemet att känna igen skog och skilja på träd, grenar och buskar. Ju mer data vi lägger in desto bättre blir systemet på att känna igen skog. Och just nu är vi i en fas där vi samlar in en stor mängd data i form av videofilmer som systemet kan lära sig av. 

"Mer precis status"

Krister Tham är själv skogsägare i Småland och påpekar att analoga mätningar med relaskop och andra gamla instrument kan ge felmarginaler på uppåt 20, 25 procent. Det betyder att om man köper en skog för fyra miljoner kan den egentligen vara värd fem miljoner, i rena virkesvärden. Eller tre miljoner. 

–  Är det en riktigt tät skog så undervärderas den ofta och har man en riktigt gles och dålig skog så övervärderas den ofta. Med vår applikation har en skogsköpare möjlighet att få en mer precis och aktuell status på en skogsfastighet.

Enkel app inom ett år

Katam kommer att presentera en första version av mobilappen i år. 

– Vi kommer att ha en färdig produkt i år, men det kommer att bli en begränsad lansering till mindre skogsbolag och mer yrkesutövande användare som vågar testa ny teknik som ligger i framkant. 

– Det är vår målsättning att det här också ska spridas till privata skogsägare. Tekniken är ännu inte så lättanvänd att vi vill släppa den på bred front. Men inom ett år hoppas vi nå fram och ha en applikation som är så enkel att vem som helst kan använda den.

Idé i startup

Nyligen presenterade också Johan Ekenstedts och projektet Arboreal en affärsidé som ska använda tekniken Augmented Reality för att mäta träd på marknivå med mobilen. Den idén ska ingå som en av 12 i vårens startupprogram vid Uminova Innovation. Men Johan Ekenstedt vill inte i dagsläget gå in närmare på vad tekniken innebär när Land Skogsbruk ringer upp.