Matarbord möjliggör pressning i rundbalar

Med många mindre kunder som inte kunde lagra majs på ett bra sätt började Anders Bertilsson fundera på om det inte gick att pressa den finhackade majsen direkt i hans befintliga rundbalspress med hjälp av ett matarbord. Många arbetstimmar senare så är matarbordet för majspressningen så gott som klart – nu tävlar han i Teknikutmaningen.

Andreas Bertilssons bidrag till Teknikutmaningen 2022. Ett matarbord för halmpressning.
Lösningen möjliggör att mindre lantbrukare som inte har ett så högt uttag ur silo eller korv kan använda majs utan och riskera att fodret blir dåligt. FOTO: ANDERS BERTILSSON

– Jag är lite av en maskinnörd så det var en rolig utmaning att få till det. Men min sambo kallar den för tidsmaskinen, eftersom det har tagit en del tid att få ihop den, säger Anders Bertilsson som driver en maskinstation med bas i Önneköp i Skåne.

Hela upplägget bygger på ett specialbyggt matarbord som funkar till den befintliga rundbalspressen. Tanken var hela tiden att pressen skulle kunna fortsätta att användas till vanlig gräs- och halmpressning också. 

– Jag vill inte förstöra min press till detta, utan pressen ska vara som den är. Så har jag tänkt hela tiden, säger Anders Bertilsson.

FAKTA: Tävlingsdeltagare

Namn: Anders Bertilsson.

Ålder: 33 år.

Bor: Önneköp utanför Hörby i Skåne.

Sysselsättning: Driver maskinstation största delen av året. Arbetar under vintern som djurskötare. Maskinstationen har en heltidsanställd och tar in F-skattare vid arbetstoppar. 

Varför anmälde du dig till Teknikutmaningen? "Vi har läst en del reportage i tidningen och det är kul att fler få reda på det här när vi har fått det att fungera. Det är inget dumt koncept så om det är någon som vill ta vid eller hjälpa till med produktion är jag inte svår". 

Ekipaget står stationärt på åkern eller gårdsplan och traktorn driver rundbalspressen genom en vinkelväxel. Finhackad majs tippas på matarbordet med hjälp av skopa eller vagn.

Matarbordet består av en bottenmatta som matar in majsen i jämn hastighet till pressens pickup. Hydrauliken är radiostyrd för att effektivisera processen. Anders Bertilsson har dessutom lagt stor vikt vid säkerheten på maskinen.

– Slår jag på nödstoppet på matarbordet så stannar allt. Jag ska inte behöva gå och slå på nödstoppet på pressen också utan trycker jag på knappen så stannar allt, säger han.

Tack vare hydrauliken är maskinen flyttbar på ett enkelt sätt. Draget mellan matarbordet och pressen är hydrauliska, vilket gör att det går att dra ihop, dra isär, höja och sänka. Det gör att maskinen går att köra både hemma på gårdsplan, men också ute hos kund. En nackdel är däremot att det är mycket rörliga delar i maskinen och att det krävs en hel del yta för att ställa upp maskinen, säger Anders Bertilsson.

– Det får vara lite logistik på gårdsplanen så att man kommer intill. Fält blir lätt väldigt uppkört när vi nu är inne i oktober månad och man kör på samma punkt hela tiden.

Anders Bertilsson tävlar i Teknikutmaningen 2022 med sitt matarbord för majspressning.
Anders Bertilsson tävlar i Teknikutmaningen 2022 med sitt matarbord för majspressning. FOTO: ANDERS BERTILSSON

FAKTA: Tävlingsbidrag

Idé: Matarbord för majspress.

Fördelar: Att balarna blir tunga och pressningen på så sätt effektiv. Men också att det går att lagra majs på ett sätt som gör att lantbrukare med lägre uttagshastighet kan fodra med majs, utan att riskera dåligt foder.

Till nytta för vem: Mindre lantbruk som inte har möjlighet att lagra majs i plansilo eller korvar.

Material: Skrot. Matarbordet är från en foderanläggning. Hydraulik och drivlina kommer från en uppbrunnen kombipress. Vinkelväxlaren kommer från en butterfly slåttermaskin. 

Tillverkningsprocess: "Först plockades skotet isär, sedan har vi byggt grovt och försökt passa ihop. Vi har fått mäta, bygga igen och prova. Jag har inte suttit vid en dator och ritat utan mätt praktiskt på plats hela tiden".

Tidsåtgång: "Vi startade 2020. 2021 byggde vi det på riktigt och nu 2022 är det finlir. Men totalt har det tagit kanske sex veckor på tre år". 

Kostnad: "Vi har säkert lagt ungefär 100 000 kronor på det nu. Det blir så med allt runtomkring. Det har kostat en del nu".

Det finns rena majspressar på marknaden i dag, men några liknande sådana här lösningar har Anders Bertilsson inte sett. 

– Jag ville komma på ett sätt att använda en majspress med befintliga maskiner, säger han.
En av fördelarna med matarbordet för pressen är att det går att pressa majs till lantbrukare som inte har en hög uttagshastighet ur majssilo eller korv, säger Anders Bertilsson. Då minimeras risken för dåligt foder. 

– En annan fördel med våra balar är också tyngden. I vanliga balar som pressats i en riktig majspress ligger man på kanske 200-250 kilo ts per bal. Våra ligger på 350-400 kilo ts vilket motsvarar en vikt på nästan 1000 kilo.

Första året körde Anders Bertilsson 20 balar med maskinen, förra året blev det 500 och i år hoppas de på ungefär 1000 balar. Men än så länge försöker han hålla pressningen nära verkstaden.

– Vi får se hur det går framåt. Jag har hela Skåne som upptagningsområde med maskinstationen men man kan i nuläget inte köra i väg fem mil med den här, utan man måste ha nära hem när man håller på med sådana här byggen. Det är ju lite hobby också, i stället för att skruva på en jänkare så skruvar jag på detta, säger han.