Med fakta på bordet blir jaktdialogen bättre

För att kunna minska viltskador i skog och på åker provar LRF ett arbetssätt som ska underlätta dialogen mellan markägare och jägare.

Det kan vara svårt att jämka jakt- och markägarintressen.
Det kan vara svårt att jämka jakt- och markägarintressen. FOTO: MOSTPHOTOS

Satsningen "Fakta på bordet" tar sin avstamp i att många markägare inte tycker att deras röst hörs tillräckligt i debatten. Tonläget kan vara högt och motståndet kommer framför allt från grannar och jaktlag.

Fakta för argument

För att markägaren ska få ett bättre underlag till att fatta jaktbeslut behövs enligt LRF "Fakta på bordet".

– Det är en annorlunda situation för till stor del handlar det om att påverka en kultur. Och eftersom det rör känslor och maktförhållanden känner vi att angreppssättet måste bygga mer på fakta och praktiskt beskrivna argument, säger Anders Wetterin, viltexpert på LRF och en av de som ligger bakom förslaget.

Påverka förståelse

Sättet att arbeta på kommer från arbetssättet "Det goda ägandet" som tagits fram för att påverka förståelse och attityder när det gäller äganderätten. Där handlar det om att jobba i små steg och i ett tonläge som inte triggar i gång motsättningar utan vara något man kan sympatisera med.

Referensrutar visar betestryck

De fakta som tas fram är bland annat att konkret visa i vilken utsträckning viltskadorna påverkar produktionen. Genom att till exempel göra referensrutor som får växa utan påverkan och som sedan kan jämföra med marken betad av viltet.

– Så kan markägare samla kunskap. Faktasamlingen gör det lättare för markägaren att ta ordet och framföra sina argument, säger Anders Wetterin.

Läs mer: Debatt. Viltskador kostar bönderna miljarder

Viltskador ska minska med nya mål

Allt färre löser statligt jaktkort