Medlemsdemokratin är styrkan i LRF

Fler får upp ögonen för vikten av våra näringar. Det ska vi utnyttja inför de kommande riksdags-, kommun-, och regionval som äger rum i höst, skriver Palle Borgström.

Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.
Palle Borgström, LRFs förbundsordförande. FOTO: MARION PALM

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Vi står inför en av LRFs högtidsstunder, nämligen riksförbundsstämman – hjärtat i medlemsdemokratin. Stämman pekar ut riktningen för vilka frågor vi ska driva framöver. Diskussionen på stämman brukar karaktäriseras av frågor som på olika sätt berör branschens möjligheter att bedriva lönsamma och konkurrenskraftiga företag.

Vilka frågor som ska diskuteras och vad som är LRFs linje bestämmer våra medlemmar via sina fullmäktige. Inför detta har många företrädare i organisationen gjort ett gediget arbete, först lokalt och sedan regionalt för att se till så att medlemmarnas vilja styr. Varje år blir jag lika stolt och imponerad över det engagemang arbete som förtroendevalda inom LRF lägger ner i vår medlemsdemokrati. Medlemsdemokratin är styrkan i LRF. Alla medlemmar kan aldrig tycka lika om allt, men när vi enas blir vi en kraftfull samhällskraft.

Stämmotemat i år är Jord och skog - det naturliga valet. Vi som jobbar i de gröna näringarna har alla valt ett liv av och med jorden och skogen. Vi ser en stor potential på landsbygden alla dagar om året. Det finns möjligheter för fler jobb, ökad produktion och mer miljönytta. Men då måste vi som bor här ha förutsättningarna att bedriva konkurrenskraftiga företag som utvecklas, också i kristider.

Nu, med ett känsligt och osäkert säkerhetspolitiskt läge, talar fler om en stärkt svensk livsmedelsberedskap. Fler får upp ögonen för vikten av våra näringar. Det ska vi utnyttja inför de kommande riksdags-, kommun-, och regionval som äger rum i höst. Inom politiken ska LRF alltid vara en stark röst för att beskriva de utmaningar och möjligheter vi inom de gröna näringarna har.

I år blir första gången på tre år som vi kan samla våra delegater fysiskt på riksförbundsstämma på vår konferensanläggning Sånga. Precis som tidigare kan alla medlemmar, oavsett var i landet man befinner sig, titta på stämman via LRFs hemsida. Jag skulle rekommendera er att göra det. Vi behöver dig som medlem, dina erfarenheter och tankar, för att bli bättre. Om du inte håller med stämman så är det fritt fram att skriva en motion till nästa år.

Näringspolitik och förändring tar tid. Men om vi jobbar tillsammans så leder arbetet så småningom till resultat. Det är så vi skapar förändring, för oss och för kommande generationer.

Palle Borgström, LRFs förbundsordförande

LÄS MER: Livsmedelsberedskapen måste upp