Mer diesel och heavy metal utan RoundUp

Utan glyfosat går det åt mer diesel och heavy metal i växtodlingen. Samtidigt ökar Sveriges utsläpp av koldioxid till luften och växtnäringsämnen till haven. Det framgår av en kommande rapport från Växtskyddsrådet.

Det går åt mycket mer mekaniskt arbete för att göra vallbrott utan glyfosat, alltså förnya vallen.
Det går åt mycket mer mekaniskt arbete för att göra vallbrott utan glyfosat, alltså förnya vallen. FOTO: ANDERS FÄLLMAN

Vid Sveaförsökens växtodlingskonferens på Brunnby utanför Västerås nyligen gav Per Widén från Jordbruksverkets växtskyddscentral en glimt av Växtskyddsrådets rapport om konsekvenserna av ett glyfosatförbud. Rapporten ska vara klar i mars.

”Ingen återgång till 1970-talet”

– Det blir ingen återgång till 1970-talet före glyfosat, för odlingssystemen, ogräsmedlen och maskinerna har utvecklats mycket. Men i växtodlingen handlar det om mer diesel och mer heavy metal för att hantera spillsäd och rotogräs, sa Per Widén.

För den som på 1990-talet brukade 200 hektar har kanske 800 hektar i dag.

Glyfosat är för många ett rationellt sätt att hinna jordbearbeta och höstså stora arealer under optimala förhållanden. Men företagets bruttoskörd kan minska om vårsäd ersätter höstvete, och risken finns att det går åt mer av andra herbicider.

Per Widén, Jordbruksverkets växtskyddscentral i Uppsala.
Per Widén, Jordbruksverkets växtskyddscentral i Uppsala. FOTO: JORDBRUKSVERKET

Glyfosatförbud kan innebära ökat koldioxidutsläpp

I norra Sverige riskerar vallodlare att få avstå en vallskörd samt göra en halv gång fler överfarter vid vallbrottet. Så det blir mer diesel och heavy metal även där.

Sammantaget kan en intensivare jordbearbetning till följd av ett glyfosatförbud öka Sveriges koldioxidutsläpp och samtidigt öka växtnäringsutsläppen till havet. En växtodlare ifrågasatte dock om ett glyfosatförbud innebär totalstopp för direktsådd. Per Widén menade att frågan visar på det stora problemet att hinna forska fram bärkraftiga och lönsamma brukningsmetoder till 2022.