Mer ekologisk mjölk men färre ekoägg

Invägningen av ekologiska mjölk ökade med tolv procent förra året, medan produktionen av ägg minskade för först gången på länge.

Invägningen av ekoägg minskade förra året.
Invägningen av ekoägg minskade förra året. FOTO: MOSTPHOTOS

Förra året ökade antalet ekologiskt hållna mjölkkor vilket ledde till att invägningen av ekologisk mjölk ökade med tolv procent jämfört med 2016. Däremot minskade produktioen av ekologiska mejeriprodukter, förutom ostproduktionen som ökade. Det visar ny statistik från Jordbruksverket.

Ekoägg minskade

Invägningen av ekologiska ägg minskade förra året för första gången på många år, med knappa fem procent jämfört med 2016.

Fortsatt uppåt

När det gäller ekologiskt kött ökade slakten av ekologiska nötkreatur med en procent, medan slakten av får och lamm minskade med knappt tre procent. Produktionen av ekogrisar har ökat sedan 2012 och förra året låg slaktnivån på i stort sett samma nivå som året innan.

För ekologiskt producerad slaktkyckling fortsatte kurvan uppåt förra året, men inte lika mycket, då produktionsökningen var nio procent.