Mer etanol minskar inte oljeberoendet

Etanolproduktion ger dyrare foder utan att användningen av olja minskar. Nu vill amerikanska bönder ändra i de nationella reglerna.

Amerikanska kött- och mjölkbönder vill se en ändring i de nationella reglerna för tillverkning av etanol.

Bakgrunden är en rapport som visar att den omfattande etanolproduktionen leder till dyrare foder – utan att minska oljeberoendet. Enligt rapporten går över 40 procent av den amerikanska majsen numera till produktion av etanol. En rad tunga bondeorganisationer kopplade till kött- och mjölkproducenter, bland dem Milk producers cooperative och National pork producers, kräver därför att politikerna ändrar på lagen om förnybara bränslen, Renewable Fuels Standard, RFS.

– De stigande råvarupriser vi sett är intimt förknippade med RFS, säger Thomas Elam, som står bakom rapporten. Hans slutsats är att lagen om förnybara bränslen inte lett till ett minskat oljeberoende men däremot till dyrare foder.

– Det betyder att vi får betala mer för maten och lika mycket som tidigare för bränslet.

Med torkan som drabbat stora delar av USA och som fått priserna att gå taket, är frågan om förnybara bränslen en het fråga. Framför allt då produktion av etanol från majs som också kan användas som foder.

– En dålig majsskörd kan bli extremt skadlig för animalieindustrin, konstaterar Thomas Elam.