Mer forskning krävs för framtidens klimat

Både industrin och staten måste våga satsa mer på forskning, så att vår förnybara skogsråvara kan bidra med sin fulla potential i klimatomställningen, skriver Torgny Persson.

Vi har ett väl fungerande svenskt forskningssystem där industrin och statliga forskningsfinansiärer jobbar framgångsrikt tillsammans.
Vi har ett väl fungerande svenskt forskningssystem där industrin och statliga forskningsfinansiärer jobbar framgångsrikt tillsammans.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Vi lämnar härliga sommarmånader bakom oss där kravlösa båtturer, bad och skogspromenader avlöst varandra. Flera av oss har åkt till returstationerna med förpackningar efter grillkvällar eller stått i kvällningen och målat om träfasaden på huset. Svala kläder av viskos tillverkad av skogsråvara är självklara val i värmen. I hängmattan har vi läst böcker och tidningar. Skogens produkter är många och viktiga i allas vardag.

Värmen påminner oss också om något annat. Flera skogsägare har säkert oroat sig för skogsbränder eller skador av granbarkborre. Bränderna och skadorna har förhoppningsvis varit få, då vår växande förnybara skogsråvara är viktig och har mycket att bidra med i omställningen till fossilfria alternativ. För alternativen behövs för att möta klimatutmaningen och den globala uppvärmningen. Skogsråvaran rymmer flera lösningar och forskning möjliggör utveckling.

Vi har ett väl fungerande svenskt forskningssystem där industrin och statliga forskningsfinansiärer jobbar framgångsrikt tillsammans. Detta stärker konkurrenskraften, skapar jobb och främjar nya hållbara lösningar och är en förutsättning när vi tillsammans ska möta klimatutmaningen.

Vi har flera goda exempel på framgångar. När höga byggnader ska uppföras är trä idag en verklig konkurrent till material som stål och betong. Den utvecklingen har möjliggjorts genom aktiv forskning om bland annat korslimmat trä.

Av skogens restprodukter kan vi skapa biodrivmedel som i framtiden ger fossilfria resor och en ökad självförsörjningsgrad av drivmedel i Sverige.

Textilindustrin och massaindustrin flätas än mer samman, inte bara genom dissolvingmassa som ger textila material, utan också genom att forskningen nu möjliggör återvinning av textilfibrer. Livsmedelsförpackningar minskar matsvinn och ger en effektivare livsmedelskedja. I framtiden kommer förpackningarna bli ännu mer cirkulära och forskningen visar att träfibern kan återanvändas många fler gånger än man tidigare trott.

Den svenska modellen där statlig forskningsfinansiering samverkar med företagen, är en framgångssaga och har visat vägen till nya tillämpningar. Den bidrar till att Sverige är i framkant i världen när det gäller hållbara lösningar från skogsråvara. Men ytterligare utvecklingsmöjligheter finns och både industrin och staten måste våga satsa mer på forskning, så att vår förnybara skogsråvara kan bidra med sin fulla potential i klimatomställningen.

Torgny Persson

Innovations- och forskningsdirektör, Skogsindustrierna