Mer surr i ekologiska odlingar

Hotet mot humlor, bin och andra pollinerande insekter skulle kanske kunna hejdas med hjälp av ekologiska odlingsmetoder, hävdar forskare vid Lunds universitet.

Humlor gillar blommor, många blommor.
Humlor gillar blommor, många blommor. FOTO: MOSTPHOTOS

Under tre år har forskare vid Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet gjort fältförsök i på olika platser i Skåne för att ta reda på om ekologiska odlingsmetoder kan vara ett sätt att få bukt med den dramatiska minskningen av pollinerande insekter som setts världen över.

Och det ser lovande ut. På det gårdar där ekologiska odlingsmetoder används finns fler humlearter och populationerna av humlor är mer stabila över tid än på konventionella gårdar.

Nyckeln tillgång till olika blommor

Men forskarna såg heller ingen anledning att alla måste gå över till ekologisk odling och skippa växtskyddsmedel för att rädda humlorna. Det räckte bra med att se till att det fanns god och jämn tillgång på olika blommor.

– Vår forskning visar att åtgärder som ökar förekomsten av blommor med nektar och pollen kan bidra till en återhämtning av den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet, säger forskaren Romain Carrié.

LÄS MER: Stopp för neonikotinoider i Frankrike