Mer upplysning om skogens betydelse

I en debattartikel i Dagens Nyheter i förra veckan krävde fem miljöorganisationer att mer av Sveaskogs marker bör skyddas. Kravet har fått Land Lantbruks debattredaktör Kerstin Davidson att fundera.

Majoriteten av svenskarna anser att den statliga skogen främst ska användas för bevarande av biologisk mångfald, rekreation, folkhälsa och mångbruk, hävdade de också. Och de kräver i debattartikeln en ny skogspolitik med skärpt lagstiftning.

Påståendet ovan fick åtminstone mig att fundera. Det är möjligt att någon undersökning har visat att svenskar anser att Sveaskogs 4,1 miljoner hektar mark ska användas till sådant som rekreation och folkhälsa.

Allt beror förstås på hur frågan är ställd. Man kan också fundera över hur upplysta svenskarna är om skogens betydelse för vår ekonomi och för våra möjligheter till omställning till ett fossilfritt samhälle.

Det här tyder på att mer upplysning behövs. För närvarande drivs en del projekt för att lära skolelever mer om skogen. Skogen i skolan - där bland andra LRF står bakom - vänder sig till grundskolan. Skogsindustrierna driver sedan 1999 Framtidsresan, där man informerar gymnasieelever om jobben och möjligheterna inom branschen. För två elever i Borlänge gick det nyligen upp ett ljus, efter temadagen med Framtidsresan:

- Vi har inte tänkt på att skog är förnyelsebar råvara, sa de till Dalarnas Tidningar.

Nu vet de. Mera sånt, tack!