Miljonanslag till forskning kring skogens biomaterial

Forskning om nya biobaserade material från skogen får 400 miljoner kronor. Det är Wallenberg wood science center, WWSC, som får fortsatta anslag för sin forskning från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Företag från skogsindustrin bidrar med ytterligare 100 miljoner kronor till WWSC 2.0, som forskningscentret nu heter, att användas till 2028. De tre universitet som är involverade i forskningen, KTH, Chalmers och Linköpings universitet bidrar också med 22 miljoner kronor per år i form av doktorandtjänster och forskartid.

”Fantastiskt erkännande”

Satsningen är också nära sammanflätad med anslaget från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse på 100 miljoner kronor tilll Max IV i Lund. Den totala satsningen på forskning kring nya material från svensk skogsråvara är därmed drygt 1 miljard kronor.

– Detta är ett fantastiskt erkännande som ger oss möjlighet att stärka vår position bland ledande nationer inom forskningsområdet. Anslaget från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har i grunden förändrat svensk forskning på material från skogen. Vårt paradexempel nanocellulosa är inte bara en stor vetenskaplig framgång, forskningen har också lett till storskalig industriell tillämpning, säger Lars Berglund, professor på KTH och föreståndare för WWSC.

Ny generation innovativa material

WWSC har som mål att fokusera på grundläggande forskning som syftar till att ta fram kunskap som bas för en ny generation av innovativa material från träd. Centret ska fokusera på nanoteknik och skräddarsydda material från trä, cellulosa, lignin och hemicellulosa.

Sedan starten 2008 har bland annat cellulosatråd baserad på fibriller, ett material starkare än både stål och aluminium, tagits fram vid forskningscentret. Forskarna har också tagit fram genomskinligt trä.