Miljöpartiets nya dråpslag mot Sveriges bönder

Centerpartiet kommer göra allt vi kan för att svenska lantbrukare inte ska straffas för att de gått i första ledet i årtionden, skriver Emma Wiesner.

Vi kommer aldrig acceptera att svenska lantbrukare straffas för att de i årtionden redan gjort det som andra länder nu behöver göra, skriver Emma Wiesner (C) angående EUs regelverk kring användningen av växtskyddsmedel. FOTO: KJELL-ARNE LARSSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Nu vill De Gröna i Europaparlamentet ge det svenska jordbruket ännu sämre förutsättningar. Miljöpartiets partigrupp tänker strypa den svenska användningen av växtskyddsmedel på ett galet ogenomtänkt sätt.

Centerpartiet kommer göra allt vi kan för att svenska lantbrukare inte ska straffas för att de gått i första ledet i årtionden, i stället bör detta såklart användas för att höja deras konkurrenskraft.

Förra året presenterade EU-kommissionen ett förslag på en ny växtskyddsförordning. Det är på tiden och positivt att man tar steg mot att minska användningen av ämnen som är hälsofarliga, men man gör misstaget att dra alla länder över en kam. Många länder har fortfarande en lång väg att gå för att nå hållbara nivåer. Därför är det så klart galet att ett land som Sverige, där vi gjorde ett stort jobb redan i mitten på 1980-talet och kraftigt minskade användningen av växtskyddsmedel och insektsgift, ska åläggas att göra nya stora minskningar.

Några undantag baserade på vad Sverige gjorde på 1980- och 1990-talen kan inte heller göras, enligt kommissionens förslag, eftersom de utgår från statistik från 2011.

Nu har Europaparlamentets första utkast till svar kommit. Huvudförhandlaren, från Miljöpartiets partigrupp De Gröna, har presenterat förslag som vill gå ännu längre än kommissionen. Pär Holmgren, MP, förklarade när vi diskuterade frågan i Europaparlamentet att det här inte skulle vara några problem eftersom kraftiga reduceringar är viktigare än hur det kortsiktigt påverkar jordbruket och livsmedelssäkerheten.

Kortsiktiga effekter. Som att den svenska mat- och självförsörjningen urholkas totalt? Förlåt mig, men som vanligt när det kommer till jordbruket har Miljöpartiet noll koll.

Förslaget som ligger på bordet nu innehåller följande:

• I stället för den förslagna sänkningen på 50 procent av alla växtskyddsmedel, så skärps formuleringen till minst 50 procent av alla – samtidigt som så kallade ”farligare växtskyddsmedel” ska minska med 80 procent.

• Beräkningen av vad som anses vara ”farligare växtskyddsmedel” breddas, vilket kommer tvinga fram en utfasning av allt fler sorters växtskyddsmedel.

• Användning av växtskyddsmedel i vad som benämns som känsliga områden, exempelvis Natura 2000 områden, förbjuds. Buffertzoner till känsliga områden utökas till 50 meter.

Detta ska alltså även gälla i Sverige. Där vi använder en sjättedel så mycket växtskyddsmedel jämfört med genomsnittet i EU. Miljöpartiet borde tänka på att Sverige ända sedan 1980-talet varit ett föregångsland när det kommer till smart och hållbar användning av växtskyddsmedel.

När kommissionen brutit ner minskningarna per land har man ålagt Sverige att minska med 35 procent – trots att vi är långt före övriga Europa. Det är vare sig kostnadseffektivt eller bäst för miljön. Skulle de Grönas förslag gå igenom skulle Sveriges åtaganden öka än mer.

Hållbart använt är växtskyddsmedel viktigt för att garantera svensk jordbruksproduktion. En orimlig urfasning riskerar att kraftigt försämra näringens konkurrenskraft och urholka den svenska mat- och självförsörjningen.

Centerpartiet kommer alltid att stå upp för vår livsmedelsproduktion och bekämpa att miljöpartister lägger lager på lager av byråkrati och regelhets som våta filtar över svenska åkrar.

Vi kommer aldrig acceptera att svenska lantbrukare straffas för att de i årtionden redan gjort det som andra länder nu behöver göra. Att svenska bönder gått före bör istället leda till att vår konkurrenskraft stärks. Det handlar inte om att göra ”kortsiktiga vinster”, Pär Holmgren, det handlar om att säkerställa vårt lands mat- och självförsörjning.

Emma Wiesner, Europaparlamentariker, Centerpartiet