Milt väder leder till brist på timmer i Norge

Den norska timmerleverantören Allskog brottas just nu med svårigheter att leverera tillräckligt med timmer till pappers- och träindustrin i Trøndelag. Orsaken är den milda vintern med för mycket regn.

En regning vinter har lett till brist på timmer i Norge.
En regning vinter har lett till brist på timmer i Norge. FOTO: MOSTPHOTO

I år avverkar timmerleverantören Allskog 100 000 kubikmeter mindre timmer jämfört med förra året. Vilket inte är tillräckligt för att förse pappers- och träindustrin i Trøndelag med tillräckligt med ved.

– Vi har haft en utmanande vinter med för lite tjäle och för mycket regn, säger Jostein Smemo, försäljningschef på Allskog till NRK Trøndelag.

Problemen med timmerbristen påverkar både papperstillverkaren Norsk Skog, träindustrin i Trøndelag och sågverket Moelven Van Severen i Brasov.

Jostein Smemo berättar att man just nu klarar produktionen på kort sikt. Men han önskar att skogsägarna på sikt investerar i bättre skogsvägar för att mer timmer ska kunna tas ut mellan maj och december.

Läs också: Avverkningarna ökar i norra Sverige