Mindre skogsägare är mycket välkomna i FSC

Om marknaden vill ha FSC-certifierat virke, då gör man klokt i att lyssna. Även mindre skogsägare kan enkelt få sin skog FSC-certifierad, skriver Dennis Kraft.

Även mindre skogsägare är välkomna i FSC, skriver debattören.
Även mindre skogsägare är välkomna i FSC, skriver debattören.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Sven Erik Hammar hävdar i ett debattinlägg i Land Skogsbruk att Europas familjeskogsbrukare riskerar att stängas ute från virkesmarknaden på grund av "certifieringssystem som är anpassade för storskaligt skogsbruk”. Problemet uppstår, menar Sven Erik Hammar, genom att vissa svenska globala företag i första hand vill använda FSC-certifierat virke i sina produkter.

Några fakta i frågan:

• Regelverken i FSC och PEFCs svenska skogsbruksstandarder ligger i flera avseenden nära varandra.

• Precis som inom PEFC kan enskilda markägare FSC-certifiera sin mark via en grupp och därmed få hjälp och stöd med regeltolkning och administrativt arbetet.

Att ta klivet till en FSC-certifiering är i praktiken varken särskilt stort eller särskilt svårt för den som har ambitionen att bedriva ett hållbart skogsbruk. Frågan som uppstår är då: Varför vill stora marknadsaktörer hellre ha FSC- än PEFC-certifierat virke?

En av slutsatserna I en rapport där FSC och PEFC jämförs ur ett skogsägarperspektiv, och som Sven Erik Hammar refererar till, är att enskilda markägare har ett större inflytande över regelutvecklingen inom PEFC, för att systemet ”…tydligare utgår från skogsägarens långsiktiga perspektiv.”

Till skillnad från PEFC utvecklar FSC sina regler i processer med likställt inflytande för representanter från de tre hållbarhetsdimensionerna: ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Flertalet hållbarhetsmärkningar arbetar på ett likartat sätt. Processerna blir ibland långdragna, men gör märkningen trovärdig och stark på marknaden.

Det är vad marknaden signalerar, genom att förorda FSC. Är marknaden ”elak”? Sven Erik Hammar verkar tycka det, men den som vill verka på en fri marknad gör klokt i att lyssna på marknadens önskemål.

Kanske har PEFC i Sverige redan gjort det, genom att lägga sina regler nära dem som förhandlats fram i FSCs system?

Dennis Kraft,

Ordförande, FSC Sverige

LÄS MER: Sven Erik Hammar: ”FSC-certifiering slår mot små skogsbrukare”