”Mineralbrytningen hotar svensk matproduktion”

LRF har länge krävt en mer modern minerallagstiftning, men den politiska viljan har saknats. Palle Borgström skriver nu tillsammans med LRF:s 17 regionordförande om den oro som dessa frågor skapar på många platser runtom i Sverige.

Palle Borgström, ordförande för LRF.
Palle Borgström, ordförande för LRF. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Jakten på värdefulla mineraler blir allt intensivare på den svenska landsbygden. Vilket bolag som helst kan muta in vilken mark som helst och göra sina undersökningar - i stort sett gratis. Tillstånden skapar oro och lägger en våt filt över hela bygder.

Minerallagstiftningen är en ålderdomlig relik som ger prospektörer från världens alla hörn stora möjligheter att undersöka vår berggrund. De kan chansa vilt i syfte att komma före sina konkurrenter och regelverket ger varken markägare eller berörda bygder särskilt mycket att säga till om.

Där de dyker upp skapas ofta en stark lokal opinion där folk går samman och protesterar. Man bildar aktionsgrupper, tar reda på fakta, kräver svar av bolagen och av tillståndsgivaren Bergsstaten. Även kommunerna engagerar sig och oron är naturligtvis stor. Enbart ordet gruva ger bilder av miljöer som få vill ha i sin närhet.

Gruvbranschen har historiskt varit viktig för Sverige, och begränsad tillgång på vissa metaller och nya användningsområden skapar strategiskt intresse som gör att mineralrelaterade frågor poppar upp på allt fler platser i Sverige där dessa frågor varit bortglömda under många år.

Men bara för att undersökningstillstånden blir allt fler, så betyder det inte att de återföljs av nya gruvor. Vägen dit är lång och kraven för att få påbörja brytning är - på goda grunder - höga.

I den processen är det många hänsyn som ska tas och många som ska komma till tals. Tyvärr kommer allmänna intressen som inhemsk livsmedelsproduktion i linje med livsmedelsstrategins ambitioner, skydd av vatten och känsliga miljöer ofta lägre i prioritet än intresset för nationell mineralutvinning.

Dessutom är ersättningssystemet anmärkningsvärt svagt. Såvida företagen inte orsakar någon skada i markerna så kan de få genomföra sina undersökningar helt utan att betala för sig - de allra enklaste undersökningarna kan till och med göras med stöd av allemansrätten. Den här värderingen sänder signalen att Sverige är berett att sälja ut de värdefulla resurserna till lägstbjudande. Inte heller detta är acceptabelt.

Samtidigt är frågan inte helt enkel. De mineraler som det söks efter, är vi alla beroende av. I teknik som är en självklarhet i vår vardag. Behovet förväntas dessutom öka framöver och i det perspektivet är det svårt att vara principiellt emot gruvverksamhet på svensk mark. Men processen, insynen och de ekonomiska förutsättningarna är idag inte rimliga.

LRF har länge krävt en mer modern minerallagstiftning, men tyvärr har den politiska viljan saknats. Vi ser med allvar på den oro som mineralrelaterade frågor, med all rätt, nu skapar på många platser runtom i Sverige.

Därför kommer LRF på både regional och riksnivå arbeta ännu hårdare med frågeställningar kopplade till dagens minerallagstiftning, inte minst i opinionsarbetet. Vi kommer att lyfta frågan med ansvariga politiker inom regering och riksdag.

Palle Borgström, riksförbundsordförande LRF

Lars Ahlin, regionordförande LRF Jämtland

Anita Boman-Daniels, regionordförande LRF Dalarna

Peter Borring, regionordförande LRF Östergötland

Lotta Folkesson, regionordförande LRF Västerbotten

Anders Friberg, regionordförande LRF Jönköping

Maria Jonsson, regionordförande LRF Gävleborg

Jenny Karlsson, regionordförande LRF Norrbotten

Sofia Karlsson, regionordförande LRF Västra Götaland

Gunilla Kjellsson, regionordförande LRF Västernorrland

Håkan Lundgren, regionordförande LRF Sydost

Margareta Malmquist, regionordförande LRF Södermanland

Patrik Olsson, regionordförande LRF Värmland

Per Pettersson, regionordförande LRF Mälardalen

Hans Ramel, regionordförande LRF Skåne

Anders Richardsson, regionordförande LRF Halland

Anna Törnfelt, regionordförande LRF Gotland

Per Willén, regionordförande LRF Örebro