Minskad klimatpåverkan från svenska grisar

Klimatavtrycket för svenska grisar har minskat med 22 procent sedan 2005. Ökad effektivitet och nytt foder pekas ut som ett par förklaringar.

Margareta Åberg är LRF:s grisexpert och verksamhetsledare för Sveriges Grisföretagare.
Margareta Åberg är LRF:s grisexpert och verksamhetsledare för Sveriges Grisföretagare. FOTO: LRF

Det är det statliga forskningsinstitutet Rise som utifrån preliminära beräkningar har kommit fram till att det rör sig om en nedgång från 3,2 till 2,5 kilo koldioxidekvivalenter per kilo slaktad gris.

Uppfödningen har blivit mer effektiv med en ökning av antalet griskultingar per sugga.

Foder väger tungt

Enligt ett pressmeddelande från LRF är en viktig orsak också att grisarna numera ofta matas med foder med lägre klimatpåverkan. Foderproduktionen står för det största klimatavtrycket, 64 procent, följt av stallgödselhantering med 28 procent.

"I dag använder vi så kallade biprodukter i utfodringen och vi har minskat behovet av att använda sojamjöl", säger Margareta Åberg, grisexpert vid LRF, i pressmeddelandet.

Biprodukterna kommer främst från mejeri- och etanoltillverkning. Till det kommer att användningen av åkerbönor och ärtor har ökat kraftigt.

Halla gård som Land Lantbruk skrivit om, satsar på att så långt som möjligt ha ett slutet kretslopp med biogas och eget proteinfoder. De ökar produktionen 2020 med sitt eget koncept där grisarna har möjlighet till utevistelse.
Halla gård som Land Lantbruk skrivit om, satsar på att så långt som möjligt ha ett slutet kretslopp med biogas och eget proteinfoder. De ökar produktionen 2020 med sitt eget koncept där grisarna har möjlighet till utevistelse. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Stort gemensamt projekt

LRF, Sveriges Grisföretagare, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Gård & Djurhälsan samt Stiftelsen Lantbruksforskning är partners i ett projekt där Rise beräknar miljöavtryck för svensk medelgris. Resultaten används som vägledning för djuruppfödningens miljöavtryck.

"Om den globala köttproduktionen skulle följa europeiska normer skulle utsläppen minska med över 30 procent och ännu mer om djuruppfödningen skulle följa svenska regler", säger Jeanette Elander, grisuppfödare och ordförande i Sveriges Grisföretagare, i pressmeddelandet.