Mjölkbonden: Varför ska de effektiva företagen missgynnas?

– Varför vill man missgynna de större och effektiva företagen? Mjölkproducenten Magnus Carlman, i småländska Orraryd, är kritisk till EU-kommissionens planer om ett takbelopp för direktstöden.

Magnus Carlman, mjölkproducent.
Magnus Carlman, mjölkproducent. FOTO: LINA ALRIKSSON

Magnus Carlman är en relativt stor producent med 350 kor i mjölkbesättningen. Han är därför en av de cirka 2000 svenska lantbruksföretagare som riskerar en ekonomisk smäll om förslagen om att begränsa direktstöden 2021 också blir EU:s beslut.

”Får konstiga effekter”

Magnus Carlman ifrågasätter nyttan av att skära ned stöden från toppen, vilket oundvikligen drabbar större företag och även många mjölkproducenter med nötkreatursstöd.

– Att företag effektiviseras och slås ihop är den utveckling som vi har i hela samhället. Att då komma med en regel som missgynnar detta får konstiga effekter, säger han.

Av företagets omsättning på 25 miljoner kronor utgör direktstöden cirka en och en halv miljon, i form av gårdsstöd, förgröningsstöd och nötkreatursstöd.

Det är ett tillräckligt högt belopp för att Magnus ska riskera en ganska kraftig stödreducering. Det gäller särskilt om taket sätts vid aviserade 60 000 euro, motsvarande cirka 600 000 kronor, i direktstöd eller vid det andra alternativet, 100 000 euro, motsvarande närmare en miljon kronor.

LÄS MER: Minskade stöd till större gårdar

LÄS MER: Nedskärningar i Cap kan slå hårt mot miljöstöden

EU drar ned på jordbruksstöden

Det lägsta taket ger en teoretisk förlust på 900 000 kronor för Magnus Carlmans företag. Med en högre gräns skulle gården förlora cirka en halv miljon kronor i direktstöd.

Eftersom EU-kommissionen i samband med tidigare Cap-reformer har försökt sig på att reducera stöden till de största mottagarna, har många lantbrukare funderat på att klyva gårdarna i två juridiska delar för att kunna behålla större delen av stöden. Så skulle det bli även denna gång, tror den svenska regeringen. Det är också ett av skälen till att den motsätter sig takbelopp.

Magnus Carlman skulle själv överväga att dela upp företaget, men hoppas att EU-kommissionen i stället tvingas ge upp sina planer.