Mjölkbönder betalar dyrt för falska klimatlarm

På 1990-talet läste jag en bok som hette "Biffen och Bilen". Där läste jag att avgaserna från kossorna och bilen kom att förorsaka stora förändringar i vårt klimat. Det var bara att vänja sig temperaturen skulle redan på 2000-talet börja öka och havet stiga med många meter på grund av att polarisarna försvann.

Media har fortsatt att bombardera oss med förändringar i klimatet orsakade av utsläpp av koldioxid och andra klimatstörande gaser. Det är ingen hejd på de negativa förändringar som kommer att inträffa! Våra föreningsföretag lägger ner stora resurser för att minska koldioxidutsläppen, det berör företaget och oss mjölkproducenter!

Klimatkrisen med de överdrifter man ser i medierna, ger närmast intryck av påhitt.

Politiken och media är överens och predikanter i ämnet är vältaliga! Jesaja och Moses domedagspredikningar i Gamla testamentet överträffas med råge! Man hänvisar till FN: s klimatpanel IPCC, och den hypotes de har att utsläppet av växthusgaser förändrar jordens klimat

I Land Lantbruk har det under åren varit många förslag på åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Budskap om att betande djur kan rädda klimatet (holistic management) är ett av många. Metoden hänvisades emellertid till papperskorgen av forskare från Chalmers och SLU! Forskarna hänvisar i kavata formuleringar till att metoden (hypotesen) inte hade vetenskaplig grund!

Verkligheten är att även IPCC letat bevis för sin hypotes utan att finna några i 25 år, men det glömmer de flesta att nämna! IPCC skriver i sin rapport från 2001: ”I klimatforskningen måste vi inse att vi har att göra med ett kopplat icke- linjärt kaotiskt system, och därför är långsiktigt prognostisering av framtida klimat inte möjlig. ”De raderna har tydligen fallit i glömska!

Trots att den skulle öka har medeltemperaturen inte ökat på 17 år. Den enda mätbara globala klimatförändringen på 150 år är en knapp grads högre temperatur. Isen på Nordpolen har minskat men isen på Sydpolens har ökat till vad man tror rekordnivå! Mätningar av havsnivån visar att havet sedan hundra år höjts 0,0 – 2,0 millimeter per år! Det kan konstateras att det alltid varit variationer i klimatet utan mänsklig påverkan! Av någon märklig anledning verkar det vara så att politiken övertagit frågan och att den vetenskapliga debatten helt har kommit bort. Predikanter och charlataner skapar bara klimathybris hor människor och tar bort viktiga frågor om miljön, exempelvis alla kemikalier som sprids i naturen som bevisligen är skadliga för oss människor!

Den lilla höjning som vi sett av koldioxid i luften från 0,03 procent till 0,04 har enligt många forskare varit gynnsam för mänskligheten. Öknarna har minskat, skördarna har ökat, vi har fått en grönare jord.

Som mjölkbonde känner jag att vi spenderar pengar vi inte har för att lösa ett problem som inte finns, på befallning av folk som vi inte har valt!

undefined