Mjölkupproret finns på webben

Efter mjölkprissänkningen i juni startade Johanna Andersson från Sölvesborg Facebooksidan Reclaim the milkprice!. Gruppen vill att handeln tar större ansvar för att behålla svensk mjölkproduktion.

Efter mjölkprissänkningen i juni startade Johanna Andersson från Sölvesborg Facebooksidan Reclaim the milkprice!. Sidan är inte öppen för alla utan Johanna Andersson bestämmer vilka som får vara med. Idag har sidan 361 medlemmar.

– Sidan vänder sig till mjölkbönder, anställda på gårdarna och andra som stödjer oss. Jag vill inte ha med representanter för handeln bland medlemmarna till exempel, säger Johanna Andersson.

Sidans fokus ligger på att handeln måste ta större ansvar för den svenska produktionen och inte fortsätta att pressa priserna så hårt att den svenska mjölkproduktionen slås ut.

– Många vill gärna peka på att det är överproduktion som ligger bakom mjölkprisraset. Men om det vore det så skulle det väl inte vara ökad efterfrågan på mjölkpulver? Jag har Facebookvänner över hela världen och det ser lika illa ut för mjölkproduktionen i andra länder, säger Johanna Andersson.

Genom Reclaim the milkprice! vill hon skapa en gemenskap och också ett utbyta av konstruktiva idéer. Hon tror inte på stora protestaktioner, men är inte främmande för att jobba för att betessläppen ställs in nästa sommar.

– Det är kanske något vi kan göra tillsammans för att visa konsumenterna vad som händer om svenska mjölkbönder lägger ner.