Molstaberg ska ansöka om hundratusentals kronor i ersättning

Efter att beslutet att neka skyddsjakt har överklagats ska företrädarna för fårproduktionen på Molstaberg inleda arbetet med att ansöka om hundratusentals kronor i ersättning.

FOTO: MARITA JOHANSSON

I tisdags kväll godkände länsstyrelsens personal den färdiga rovdjursavvisande stängslingen runt fårhagarna på Molstaberg, om än med vissa anmärkningar.

– Det ska vara 15 centimeter mellan nät och tråd och man kom med synpunkter på att det på vissa ställen var 14 eller 16 trots att det bitvis rör sig om oländig och svårstängslad terräng. Då förstår alla på vilken nivå det rör sig på, säger Carl Aschan, regionchef på LRF Mälardalen och anhörig till brukarna.

Fåren utsläppta

Länsstyrelsens personal hittade dock andra svaga punkter som inte hade med stängslingen att göra. Exempelvis gräver sig bävrar in i hagarna från den angränsande Sjundasjön.

– Så fort stängslingen hade godkänts släpptes fåren ut i hagarna. Nu ska det förstås bli intressant att se i vilken mån den håller vargarna ute, säger Carl Aschan.

Ska överklaga

Parallellt med att det praktiska arbetet pågår har LRF och gårdens juridiska ombud, advokat Björn Aschan, börjat utforma ett överklagande av länsstyrelsens beslut. Det ska vara förvaltningsrätten i Luleå tillhanda under sista veckan i maj.

LÄS MER: Krav på att regeringen agerar i Molstabergfallet

Beslutet att upphöra med lammproduktionen står fast trots överklagandet. Det innebär att inga tackor kommer att betäckas till hösten.

– Överklagandet görs för andra lammuppfödares skull. Sedan har ju ägarna till produktionen fortfarande betesåtaganden att leva upp till vilket innebär att tackorna kommer att finnas kvar. Men det kommer att handla om naturvård och inte om lantbruk, konstaterar Carl Aschan.

Kräver svar av Bucht

Tiden innan den rättsliga processen inleds kommer från LRFs del att till stor del ägnas åt politiskt påverkansarbete på olika plan. Redan nu har Moderaternas landsbygdspolitiske talesperson Sten Bergheden i en interpellation krävt svar från landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) om vad som ska göras för att riksdagens beslut om en vargpopulation på 170–270 vargar ska efterlevas.

Efter att överklagandet har lämnats in återstår för ägarna till produktionen att ansöka om ersättning från länsstyrelsen för dels de dödade djuren och dels för den utförda stängslingen.

Kan ansöka om ersättning

Utifrån den av Viltskadecenter rekommenderade grundersättningen handlar det för Molstaberg, som har en ekologisk produktion, om en bit över 200 000 kronor för de cirka 70 dödade fåren. Då är inte veterinärkostnaderna inräknade.

LÄS MER: Efter beslutet: Molstaberg lägger ner

– Om ägaren av olika anledningar bedömer djuren som extra värdefulla finns det möjlighet att söka en högre ersättning för dem, säger Maria Levin på Viltskadecenter.

Osäkert med ersättning för stängsel

När det gäller ersättning för rovdjursstängsling måste djurhållaren ligga ute med pengarna och ansöka i efterhand. De 50 kronor per meter som Länsstyrelsen Stockholm betalar täcker dock bara materialkostnaden vilket betyder att arbetsinsatsen inte ersätts.

– Stängslingsersättningen har utbetalats i etapper så ägarna ligger i dagsläget inte ute med alla pengarna. Men man ska komma ihåg att ersättningen förutsätter att länsstyrelsen har pengar kvar bland sina tilldelade medel. Det finns alltså inte någon garanti för att få ens 50 kronor per meter, säger Carl Aschan.

TV: Se Aftonbladets inslag med Jonas Johansson, kommunikationschef länsstyrelsen, och Tomas Olsson, ordförande lammproducenterna.