MP hycklar om antibiotikaanvändningen

Miljöpartiets förslag om skatt på "fulkött" är inget annat än populism, eftersom det inte är genomförbart i praktiken, skriver Johan Hultberg, moderat riksdagsledamot.

FOTO: MOSTPHOTOS

Frågan om överanvändning av antibiotika och antibiotikaresistens blir alltmer uppmärksammad. Det är bra. Antibiotikaresistens är nämligen ett mycket allvarligt hot mot folkhälsan såväl nationellt som globalt. Den svenska djurhållningen är ett föredöme på många plan, särskilt när det kommer till låg antibiotikaanvändning. Därför är det oroväckande att MP i regeringen öppnar upp dörren för import av smittade djur och därmed äventyrar svenskt jordbruks goda smittskydd och låga antibiotikaanvändning.

Antibiotikaresistens gör infektioner svårare eller rent av omöjliga att bota. Därav riskeras en stor del av den moderna sjukvården eftersom exempelvis operationer och cancerbehandlingar innebär ökad infektionsrisk och således är helt beroende av verkningsfull antibiotika.

Sambandet mellan antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens är enkelt. Ju högre användning, desto snabbare ökar resistensen. Därför är det helt centralt att minska fel- och överanvändningen av antibiotika och här är Sverige ett gott exempel. Inte minst är det svenska jordbruket ett föredöme med ett exceptionellt gott smittskydd och låg antibiotikaanvändning inom djurhållningen. I exempelvis det tyska jordbruket är antibiotikaanvändningen 12 gånger så hög som i Sverige. I Spanien upp till 34 gånger så hög.

Mot denna bakgrund kan man förstå Miljöpartiets förslag om att beskatta ”fulkött” som producerats med rutinmässig hög användning av antibiotika. Men även om förslagets intention kan tyckas gott är det tyvärr inget annat än populism. Förslaget är nämligen varken praktiskt eller EU-rättsligt genomförbart.

Faktum är att MP hycklar om antibiotikaanvändningen inom djurhållningen. Samtidigt som MP säger sig vilja beskatta fulkött spelar man nu roulett med svenskt jordbruks smittskydd och låga antibiotikaanvändning. Sverige är idag fritt från de allvarliga djursjukdomarna paratuberkulos som drabbar nöt och får och PRRS som drabbar grisar. Vi måste kunna stoppa dessa smittor genom att kräva provtagning av levande djur innan de tas in i Sverige. Men nu tycks regeringen medverka till en uppgörelse om nya EU-regler som förbjuder Sverige från att göra detta.

Svenskt jordbruk tyngs av höga skatter och avgifter i kombination med en omfattande regelbörda men vår goda djurvälfärd och låga antibiotikaanvändning är konkurrensfördelar. Om MP på allvar vill gynna djurhållning med låg antibiotikaanvändning får man nu inte förhandla bort svenskt jordbruks goda smittskydd genom att öppna upp dörren för import av smittade djur.

Sveriges bönder behöver en ny regering. En regering som tar strid för det svenska jordbrukets goda smittskydd, låga antibiotikaanvändning och som stärker jordbrukets konkurrenskraft genom bland annat sänkt dieselskatt och regelförenklingar.

Johan Hultberg (M)

Riksdagsledamot i Miljö- och jordbruksutskottet och EU-nämnden

LÄS MER: Mp lovar beskatta importerat "fulkött"