”Det är viktigt att öka infasningen av biodrivmedel i bensin och diesel”

Med en bakgrund som kommunalråd i Uppsala, informationschef på Krav och skogsägare i Västerbotten ställde miljöpartisten Maria Gardfjell in siktet på en plats i riksdagen i valet 2018. Sedan dess har hon fört partiets talan i landsbygdspolitiska frågor.

”Genom att öka satsningen på biodrivmedel kan de gröna näringarnas produktion få en boost”, säger MPs Maria Gardfjell, här vid riksdagshuset. FOTO: GUNILLA ANDER

– Den allra viktigast frågan inför valet är självförsörjningen av mat. Och att ta tillvara landsbygdens stora förmåga att kunna göra Sverige mindre sårbart i händelse av krig, säger Maria Gardfjell i senaste avsnittet av Lantbrukspoddens valspecial. 

Vill inte bromsa omställningen

Klimatförändringen är en annan ödesfråga som hon lyfter inför valet.  Här har MP som enda riksdagsparti inte velat bromsa takten i den fossila utfasningen, utan slår vakt om reduktionsplikten och säger nej till en tillfällig nollskatt på diesel för de gröna näringarna.
– När vi nu ska göra oss mer oberoende av Putins olja så är det viktigt att öka takten i omställningen och öka infasningen av biodrivmedel i bensin och diesel.
I stället för att sänka skatten på diesel vill MP snabba på införandet av ett generellt jordbruksavdrag, vilket redan finns på förslag från utredningen om jordbrukets väg mot fossiloberoende.

Hettat till kring artskyddet

Artskyddet är en annan av hennes hjärtefrågor där hettat till i riksdagen under våren. Debatten om hur skyddet av fåglar krockar med äganderätten bottnar i övertolkningar av lagen, hävdar hon i podden.
– Det finns ingen som påstår att man måste ta hänsyn till varje bofink som Skogsstyrelsen gör, säger Maria Gardfjell.

LÄS MER: Lyssna på fler valpoddar här

LÄS MER: Här hittar du alla avsnitt av Lantbrukspodden