MSB inför brandsommaren: Så ser beredskapen ut

Efter den varma sommaren 2018 gjorde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ett digert arbete för att stärka beredskapen för skogsbränder. I år finns än mer förstärkning på plats, men nu väntar andra utmaningar.

Helikopter vattenbombar en skogsbrand sommaren 2018.
Helikopter vattenbombar en skogsbrand sommaren 2018. FOTO: IBL

Inför förra sommaren satsades det på mer material i skogsbrandsdepåerna, utökat expertstöd till räddningstjänsterna och en utvecklad kapacitet för vattenbekämpning från luften.

– Beredskapen ser generellt sett bra ut, säger Jakob Wernerman, chef för nationella insatser och civilskydd på MSB.

Mindre skopade plan tillgängliga

Årets skogsbrandsperiod är redan i gång och så är även brandövervakningsflyg och helikoptrar. Nytt från i juni i år är att det kommer att finnas två mindre skopande flygplan att tillgå.

Trots förstärkningar kan coronakrisen komma att påverka personalsituationen på räddningstjänsterna i sommar.

– Till exempel finns det risk för personalbortfall om många blir sjuka. Räddningstjänsterna har planerat för detta på lite olika sätt, bland annat med hur de lägger personalens semestrar.

”Ska stödja varandra inom länet”

Sedan 2018 har samverkan mellan räddningstjänsterna utvecklats.

– Tanken är att man inom länet ska kunna stödja varandra och flytta resurser så att varje kommun ska kunna få den brandstyrka man behöver, säger han.

Kommer några särskilda restriktioner att införas inför sommaren?

– Nej, inte såvitt jag vet. Den allmänna uppmaningen är att vara försiktig. Det är kommuner och länsstyrelser som utfärdar eldningsförbud och de är på tårna.

2018 fick Sverige internationell hjälp från tio nationer. Hur kommer det att fungera i år?

– Vi har två typer av internationellt samarbete. Det nordiska, med främst Norge och Finland längs gränserna, fungerar fint. Men när det gäller samarbetet inom EU finns det skäl att tänka sig att coronaläget kan begränsa rörligheten inom EU. Vi har självklart ställt frågan och än så länge fått svaret att det inte finns några hinder eller begränsningar i samarbetet – beredskapen är som vanligt, säger Jakob Wernerman.

Pågående dialog med EU

Restriktionerna när det gäller resor omfattar icke nödvändiga resor, men risken finns att det kan bli komplicerat i rådande läge.

– Vi har en dialog med EU och kommissionen och får veta om det skulle bli någon ändring, säger han.

”Avgörande att hitta skogsbränder tidigt”

Just nu, i början av juni, är det väldigt hög risk för skogsbrand på flera håll i landet. Alla tio helikoptrar står i högsta beredskap och brandflygplanen spanar för fullt.

– Att hitta bränder tidigt är helt avgörande, men det bästa arbetet är att se till att branden inte startar. Den allmänna uppmaningen att vara försiktig är kanske ännu viktigare just den här sommaren, säger Jakob Wernerman.

LÄS MER: Bättre brandskydd vid skogsbränder