Vallmaskinen som gör allt i en körning

En ny svensk vallskördemaskin, Multiflow, ska bidra till bättre vallfoderkvalitet. De gör den genom att minska både körskadorna på vallen och nedsmutsningen av vallfodret under fälttorkningstiden. Land Lantbruk har tittat närmare på prototypen.

Här står den andra prototypen till Inge Karlssons vallmaskin Multiflow i Rise Jordbruk och livsmedels verkstad på Ultuna vid Uppsala. Mellan slåtterenheterna kommer maskinens bärram att finnas.
Här står den andra prototypen till Inge Karlssons vallmaskin Multiflow i Rise Jordbruk och livsmedels verkstad på Ultuna vid Uppsala. Mellan slåtterenheterna kommer maskinens bärram att finnas. FOTO: INGE KARLSSON

I vår kommer en helt ny typ av vallskördemaskin att provköras i Sverige. Det är helsvenska Multiflow. Uppfinnare och konstruktör av maskinen är Inge Karlsson som driver en ekologisk dikobesättning på Hults Gård i Nol i Götaälvdalen.

Han ser en rad brister i dagens vallodling, bland annat att vallarnas potential att producera protein inte utnyttjas helt. En av orsakerna är dåligt genomtänkt mekanisering, anser han.

– Vallskördetekniken utvecklades för hö, men vid ensilageskörd ger den problem med föroreningar eftersom vi både kör i grönmassan och släpar den över fältet vid vändning och strängning.

Inge Karlsson med prototypen till Multiflow. Här syns rotorbalken och fingerrotorpickuppen med stråbehandlingsplåten bakom den.
Inge Karlsson med prototypen till Multiflow. Här syns rotorbalken och fingerrotorpickuppen med stråbehandlingsplåten bakom den. FOTO: PER EMGARDSSON

Mycket ställtider

– Vi kör också alldeles för mycket och ostrukturerat på vallen, det ger både markpackning och mekaniska skador. Båda bidrar till att andelen baljväxter minskar onödigt snabbt. Baljväxtbristen kan vi kompensera dels med högre kvävegivor, dels med importerat protein i fodret.

Det blir också mycket ställtider och vägkörning för att hämta maskiner.

– Jag vill försöka flytta mer av arbetstiden till åkern.

Inge Karlsson hittade ingen lösning på problemen med dagens maskiner. Därför började han fundera på en egen maskin, Multiflow. Den finns nu som prototyp, en tredelad så kallad butterflymaskin med en mittsektion i frontlyften och två sidosektioner. Sidosektionerna bärs av en bogserad ram som fram bärs av traktorns bärarmarna och bak av hjul som spårar traktorn.

FOTO: PER EMGARDSSON

Kontrollerad trafik

Bak finns också ett spårande drag för en rundbalspress, även pressen kommer alltså att gå i traktorns spår. Inge Karlssons tanke är att alla överfarter på fältet ska följa Multiflows spår, det vill säga kontrollerad trafik. Därför behöver maskinen ha stor arbetsbredd men ändå vara lätt. Grönmassan från frontmaskinen strängas under traktorn, därför kör inga hjul i grönmassan och alla körskador koncentreras till traktorspåret.

Multiflow gör flera olika vallskördearbeten, så med rätt arbetsplanering kan maskinen minska tiden jordbrukaren tillbringar på väg.

Inge Karlsson berättar att han länge funderat på sätt att lösa problemen i vallskörden. Så 2013 kontaktade han Almi för att få hjälp att komma vidare. Agroväst och JTI (numera Rise Jordbruk och Livsmedel) bekräftade för Almi att hans maskinide var värd att utveckla vidare. En patentbyrå gjorde sedan en nyhetsgranskning, men hittade inga konkurrerande patent.

Inge Karlsson.
Inge Karlsson. FOTO: PER EMGARDSSON

Behöver säljkanal

Till den första prototypen som var klar 2014 fick Inge Karlsson stöd från Västra Götalandsregionen. Senare har både Vinnova och EIP stöttat vidareutvecklingen av Multiflow. Fungerar prototyp 2 som tänkt återstår ett par moment.

– Det ena är att hitta en tillverkare, det andra är att komma åt en försäljningskanal. Det är kanske det allra svåraste problemet för den lille tillverkaren.

FOTO: INGE KARLSSON

Så fungerar Multiflow

Vallmaskinen Multiflow är en kombinationsmaskin som utför fem olika moment i vallskörden.

1 Slåtter. En rotorslåtterbalk slår grödan som plockas upp av en fingerrotorpickupp. Den stråbehandlar grönmassan mot plåten ovan rotorn och bredsprider sedan grönmassan på den orörda vallstubben bakom maskinen.

2 Vändning. Den avstängda rotorbalken lyfts upp. Fingerrotorpickuppen plockar upp grönmassan och bredsprider den åter på den orörda stubben bakom maskinen.

3 Strängläggning. På sidoenheterna stängs bakluckorna. Fingerrotorpickupperna plockar upp grönmassan och den stängda bakluckan styr ned grönmassan till ett transportband. Banden lägger sedan grönmassan från sidoenheterna ovanpå strängen från mittenheten.

4 Direktpressning. Kopplar man en rundbalspress till Multiflows drag kan man vid rätt ts-halt pressa grönmassan i samma körning som den strängas.

5 Strängluftning. Med mittsektionen kan man lufta en regnvåt sträng.

Här finns stöd till din idé

Almi: Förmedlar regionalt stöd till företagsutveckling.

Vinnova: Förmedlar statligt stöd till företagsutveckling.

EIP: Europeiska innovationspartnerskapet.