Mycket sådd majs i USA

USA har i år de största arealerna majsodling på 75 år. Ovanligt lite majs i lager och höga priser på majs tros ha lockat bönderna.

– Det här visar att det finns en stabil efterfrågan på majs, även under perioder med högre priser, säger råvaruhandelsexperten Sal Gilbertie till sajten Agrimoney.

I år har USA:s växtodlare sått cirka 38,81 miljoner hektar majs, vilket motsvarar en yta något större än Japan och den största arealen odlad majs i USA sedan 1937.

Bakom den amerikanska majsboomen ligger enligt nyhetssajten Agrimoney faktorer som "historiskt" höga priser på majs i USA och låga lager av majs.